Lærer bort norsk gjennom språkquiz

Gunnhild Aakervik fra Mangfold i Arbeidslivet har laget quizbok for nyankomne flyktninger. Hun er sterk tilhenger av språklæring gjennom alternativ didaktikk. Her fotografert under en tur i den norske fjellheimen med venninen Teresa Latorre.

Stolt som en hane er i løpet av 2015 prøvd ut i introduksjonsprogrammet og i voksenopplæringen for kvalifisering i norsk og for arbeidslivet. 

Aakervik, som til daglig jobber i stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet (MiA), laget quizboken med utgangspunkt i egne tidligere erfaringer.

– Siden jeg har jobbet med kompetanseutvikling i mange år og arbeidsrettet norskopplæring for innvandrere og flyktninger, har jeg laget en del materiell for å bli raskt flinkere i norsk. Bidragene er med i vedlegg, kan gjøre at folk klarer norskprøvene bedre, sier hun til utrop.no.

Foto : mangfold.no

Lagt opp som quiz
Stolt som en hane er ifølge henne lagt opp som en uttrykksamling, og som en quiz med svaralternativer.

– Vi har mange spesielle uttrykk på norsk, særlig når det gjelder dyr og dyreanalogier, som f eks “å ha svin på skogen”, “å leve et hundeliv” eller “sterk som en okse”. Ofte kan disse være vanskeligere å forstå for nyankomne som ikke har noe særlig språknivå. Men samtidig kan disse uttrykkene gjøre didaktisk nytte for seg.

Læring gjennom moro
Å lære gjennom metoder som denne oppleves som svært positivt av norskelever, mener hun. 

– For grupper med svakest språknivå vil dette bli en slags velkomst inn i det norske språket. Og man vil lære seg dybden ved å bli forklart og tilegne seg språklige bilder og særuttrykk. Betydningen av uttrykk og metaforer i språket ligger på et ganske høyt nivå rent språklig sett, og krever også kulturforståelse. Så dette er helt klart med på å fremme forståelse og læring.

– Hvilke andre grupper har fått nytte av denne type metodelitteratur?

– Jeg har blant annet laget liknende quizbøker for helsepersonell og ungdomsskoleelever. Hele poenget er å skape engasjement og mestringsfølelse.

– Er dette format som kan tilpasses alt og alle?

– Språk handler ikke bare om tørr grammatikk, men om morsom og inspirerende læring. Når det gjelder nye språklærende grupper så vil språklige uttrykk være med på å forme deres hverdagsspråk. Tilbakemeldingene jeg får er at elevene ser dette som en gøyal måte å lære seg norsk på, og at folk blir mer oppmerksomme på språket.

Boktittel: Stolt som en hane
Utgivelsesår: 2015
Forlag: Pensum