Fortsetter kampen mot sykdomstabuer fra filmsalen

 
Foto: Kari Bye
I disse dager arrangeres ABLOOM filmfestival for fjerde år på rad. Festivalsjef Farida Shakoor er fortsatt opptatt i å spre grei og enkel folkeopplysning som kan hamle opp med feilforestillinger rundt funksjonshemming. 

ABLOOM filmfestival er en mangfoldig filmfestival om og for barn og unge som har nedsatt funksjonsevne, og arrangeres fra 16-21. november. 

Filmfestivalen har som mål å bidra til bedre levekår for barn og unge med funksjonsnedsettelser, uansett farge. Forskningsresultater fra NTNU-forsker Berit Bergs bok Innvandring og funksjonshemming, viser at enkelte grupper har både begrensede norskkunnskaper og mangelfull kjennskap til norske velferdsordninger. Også tabuer basert på tro på forutbestemt tankegang kan ofte være problematisk og kan bidra til ytterligere marginalisering, ifølge funnene til sosialantropolog Torunn Arntsen Sørheim. 

Tabubrytere
Festivalen fikk i år Oslo bys kunstnerpris for 2014, og temaet for årets utgave er “Tabuer – dine, mine og våre! Sammen kan vi bryte de ned!”

– Vi har enda mange som vi må nå frem med vårt budskap. Tabuer, og vrangforestillinger om fysisk og psykisk helse er noe vi må ta tak. For oss er dette en viktig oppgave. Gjennom å vise frem solksinnshistorier så skal vi inspirere andre til positive endringer og handling.

Amerikanske, norske og svenske filmer
Utrop kontaktet Shakoor i det hun skulle ha en visning for barnehagebarn på Filmens Hus med over 200 barn tilstede.

– Vi starter på bakken, hos de minste, for det er de som lettere kan ta til seg budskapet om at normalen også kan variere. Slik vil man ha det lettere for å motarbeide fordommer senere i livet.

Årets festival vil ha 20 filmer og rundt 2000 besøkende.

– Vi har vokst fra skarve hundre tilskuere første året. På plakaten i år har vi over 20 filmer som skal fremvises. Flesteparten er fra USA, samt noen fra Norge og Sverige.

Hva har Abloom betydd for deg personlig i løpet av disse årene du har arrangert festivalen?

– Først og fremst at familier og personer med forskjellige etniske bakgrunn har fått et møteplass. Her kan man løse problemer, ta tak i ufordringer, og ikke minst lære av hverandre. Utfordringene og tabuer om funksjonshemninger hører ikke bare minoritetene til, selv om enkelte grupper har større medisinsk kunnskapsmangel, men finnes også blant majoriteten.

Forbilder viktige
Under årets festival kommer blant annet Oslos nye ordfører Marianne Borgen. Og for Abloom er politisk oppbacking svært viktig.

– Jeg oppfordrer byråd som andre offentlige instanser og departementer til å bidra til slike møteplasser. Vi er til og for forbildene. Og det er via forbildene at man får til positive endringer.