Rekrutterer studenter til å hjelpe flyktninger

NooA har noen gratis studieplasser. Plassene er til deg som er arbeidsledig eller permittert. Du må skynde deg å søke, for de har begrenset antall plasser!
Foto: The Liverpool School of English
Studenter ved HiOA oppfordres til å melde seg som mentorer for flyktninger og asylsøkere med samme fagbakgrunn.
0Shares

– Som rektor ved en institusjon for høyere utdanning og forskning er jeg opptatt både av å finne gode måter for HiOA til å bidra, og også av å anerkjenne og legge til rette for at HiOA sine studenter får oppleve på kroppen og i sin studiehverdag hva en flyktningskrise betyr, skriver rektor Curt Rice ved HiOA på sin blogg.

Kollokviegrupper
Mentorordningen innebærer kollokviegrupper som består av 1-2 mentorer og 4-8 flyktninger og/eller asylsøkere der det vil diskuteres ulike emner, deriblant fag, opplevelser og erfaringer. Tanken er derfor at kollokviegruppen skal bestå av folk med samme fagbakgrunn, så langt det lar seg gjøre.

– Det er ikke meningen at det bare skal være diskusjoner om fag og pensum. Andre motiv er språk, kulturutveksling, nettverksbygging og på lang sikt integrering, forteller Karl Norli fra seksjon for internasjonalisering ved HiOA. 

Rekruttering
Påmelding til mentorordningen startet i uke 47 (dvs uken som startet 16. november, red.anm), og på noen få dager har 50 studenter allerede meldt seg på. I tillegg til påmelding gjennom skolens hjemmesider har det vært stor aktivitet på Facebook, melder Norli. 

– HiOA har vært i kontakt med asylmottakene i Skedsmo og på Dikemark og bosatte asylsøkere i Oslo-området der det anslås å være 1000 som har akademisk bakgrunn. I tillegg til disse to arenaene har vi også kontaktet voksenopplæringen, forteller Norli. Videre forklarer han hvilke kvalifikasjoner deltakerne må ha. 

– Asylsøkerene som kan delta i mentorordningen må ha fullført eller ha en avbrutt grad fra sitt hjemland. Slik at vi ser for oss at de som deltar kommer til å være mellom 20 og 40 år.

Forpliktende

Karl Norli
Foto : HiOA
Dette er et prosjekt som i utgangspunktet er planlagt for vårsemesteret 2016, men dersom ordningen blir populær, vil den fortsette semesteret etter. 

– Studentene som melder deg på som mentorer, er forpliktet til ett semester. Asylsøkerne er ikke forpliktet på samme måte, men har muligheten til å fortsette så lenge prosjektet varer, sier Norli.

– Vi synes at det er viktig at vi skal vise at vi er relevante i samfunnet, og understreke hvor viktig vi syns at studentene våre kjenner på den situasjonen som er i dag, legger Norli til. 

Dugnad
Mentorordningen er en del av et større tiltak som HiOA har valgt å kalle for “Akademisk dugnad for flyktninger”. Dugnaden omfatter ulike arrangementer, innsamling av klær/bøker/leker samt mentorordningen.