Kjent islamsk lærd: – Koranen avviser Darwins evolusjonsteori

– Mennesket har ikke utviklet seg fra aper

Adam og Eva ble skapt i Paradiset. Paradiset er ikke på jorda, det er i himmelen. De ble sendt til jorda fordi de spiste av treet, sier imam Noor Ahmad
Foto: Xueqi Pang
Utrop har intervjuet imamer og ledere i Minhaj Norge som mener Koranen og evolusjonsteorien ikke lar seg forene på viktige punkter.

Evolusjonsteorien er en godt etablert vitenskap og gir oss viktige nyvinninger innen blant annet biologi, medisin og jordbruksteknologi hver eneste dag. I Store Norske Leksikon heter det: «Det hersker i dag ingen tvil om at alle livsformer på jorda er et resultat av en evolusjonsprosess. Forskerne er også enige om at naturlig utvalg er den viktigste mekanismen som forårsaker evolusjonære endringer.»

Men en del religiøse bevegelser avviser teorien. 

I USA sier 38 prosent av muslimene at de tror menneskene har utviklet seg fra andre organismer. Blant hvite hovedstrøms-protestanter er tallet 78 prosent, mens tallet blant hvite evangeliske kristne er så lavt som 24 prosent, ifølge det amerikanske forskningsintituttet PEW. USA er landet som regnes som den kristne kreasjonismens  fødested og høyborg (se faktaboks nederst i saken). Og i absolutte tall er det klart flere kristne enn muslimske kreasjonister i USA, for muslimene utgjør bare to prosent av befolkningen. Men i andel er det altså vel så mange kreasjonister blant muslimene.

Min kilde er Koranen. Vitenskapen forandrer seg, men Koranen forandrer seg ikke.

I muslimske land er variasjonen stor når det gjelder oppslutning om evolusjon. Enkelte steder er støtten til teorien 70-80 prosent, for eksempel i Aserbajdsjan, Jordan og Egypt. I Tyrkia støtter imidlertid bare 35 av befolkningen påstanden om at mennesket har utviklet seg fra tidligere arter, og tallet er så lavt som 26 og 27 prosent i Irak og Afghanistan, også dette ifølge PEW (2013).

En imam mot evolusjon
Hvor kommer den delvis sterke motstanden mot evolusjonsteorien fra? Og hva mener egentlig muslimer i Norge? Vi tar kontakt med Minhaj Ul-Quran, som er en internasjonal muslimsk bevegelse med  4000 medlemmer og flere avdelinger i Norge. Grunnleggeren av Minhaj International, Dr. Mohammad Tahir Ul-Qadri, har skrevet flere titalls bøker, blant dem flere om universets opprinnelse og utviklingslæren, altså evolusjon. Etter hvert får vi tak i imam Noor Ahmad i Drammen.

Vi kjører nokså langt oppover i åssiden der bydelen Fjell ligger. Den er kjent som «innvandrerbydelen» i Drammen. Til slutt kommer vi til en kubeformet mursteinsbygning, for anledningen pyntet med julelys. Bak huset viser det seg å ligge en omfangsrik, utgravd tomt. Der skal den nye moskeen reises, får vi vite. Mursteinsbygningen er bare et administrasjonssenter.

God i norsk

Bak dette bygget på Fjell i Drammen skal Minhaj oppføre en ny moské, ifølge imamen. Utrop snakket med imam Noor Ahmad om evolusjon og skapelsesberetningen i Koranen.
Foto : Xueqi Pang
Imamen tar imot med pepperkaker og kaffe. Han er vennlig og avslappet. Han har bedt om å få gjennomføre intervjuet på engelsk, men når han kommer inn igjen med kakene, utbryter han:

– Så, dere har noen spørsmål til meg?

Norsken hans er imponerende god. Når vi kommer til mer tekniske spørsmål, hender det likevel at han slår om til engelsk.

– Debatt er bra, åpner han. – Men vi muslimer tror at alle levende skapninger ble skapt i sitt slag. Historien om Adam og Eva er grunnleggende i både Bibelen og Koranen.

– Hvor levde Adam og Eva?

– Adam og Eva ble skapt i Paradiset. Paradiset er ikke på jorda, det er i himmelen. De ble sendt til jorda fordi de spiste av treet. De møttes i Mekka. Adam gikk hele veien til Mekka alene. Dette står ikke i Koranen. Det er profeten som har fortalt dette.

– Adam og Eva kom alene?

– Ja.

– Betyr det at alle mennesker stammer fra Adam og Eva?

– Ja. Det er dette vi tror på. Alle mennesker er brødre og søstre.

– Historien om Adam og Eva er grunnleggende i både Bibelen og Koranen. Jeg mener det må være rom for å være kritisk til evolusjonsteorien til Darwin, som har flere svakheter. Det er flere vitenskapsfolk som ikke aksepterer darwinismen. Mange sier at det er bare en tanke, og det må man respektere.

Dr. Qadris lære
Han tar fram en bok skrevet av leder Dr. Mohammad Tahrir Ul-Qadri, «Quran and the Creation of Man», som han oppfordrer oss til å lese. Han har også en liste over vitenskapsfolk som avviser evolusjonsteorien.

– Har du noen eksempler på personer som kritiserer darwinismen?

– Amerikanske Duane Gish og professor Macbeth, for å nevne noen.

– Ifølge biologer og andre vitenskapsfolk som arbeider med evolusjon, er teorien om evolusjon utarbeidet med hjelp av de samme metodene som andre naturvitenskaper. Den bygger på de samme prinsippene som annen vitenskap. Hvorfor aksepterer du da ikke evolusjonsteorien?

– Jeg aksepterer evolusjon i den forstand at jeg tror at universet utvikler seg og utvider seg. I Koranen står det at alt startet med en stor eksplosjon og at universet fremdeles utvider seg. Men i blant annet islam, kristendommen og jødedommen, har mennesket en sentral posisjon. Vi tror ikke at mennesket utviklet seg fra aper, eller at det kommer til å utvikle seg videre til nye arter.

– Det er mange spørsmål som rettes mot og kritiserer evolusjonsteorien. Jeg kan nevne noen: Hvorfor har ikke vitenskapen klart å bevise fysisk hvordan en ape har utviklet seg til noe helt annet? Hvorfor har den ikke vist hvilke stadier som ligger mellom mennesker og aper? Hvorfor kan ikke vitenskapen forutsi hva mennesker blir i neste stadium, i fremtiden? Dette er grunnen til at jeg mener at hele evolusjonsteorien ikke er bevist.

– Evolusjonsteorien har bare styrket seg siden 1859. Hvordan forklarer du det?

– Det er godt mulig. Men det må fortsatt være rom for å tenke annerledes. Jeg respekterer de som tror på dette, og forventer samtidig respekt for mine tanker og tro.

– Aksepterer du ektheten til de mange tusen funnene av før-mennesker fra to millioner år siden og fram til i dag?

– Det jeg aksepterer, er at alle skapninger er skapt spesielt av Gud. 

– Hva med at dinosaurer ble til fugler?

Han smiler overrasket over dette. 

– Jeg har ikke noe særlig kjennskap til dette fenomenet, og kan ikke kommentere på dette enkelteksempelet.

– Funn fra ekstremt gamle bergarter forteller oss at for over tre milliarder år siden fantes det ingen dyr eller planter, bare encellede organismer. Aksepterer du ektheten av disse funnene? 

– Jorda har uten tvil gjennomgått en evolusjon, på ulike plan. Det jeg ikke forholder meg til, er at aper er forstadiet til mennesket. Jeg tror mennesket er en unik skapning, og skapt for seg selv.

Tiden er ute for oss. Vi må videre til neste avtale. At mennesket har utviklet seg fra andre organismer, er ikke noe imamen kan godta. For ham har Koranen siste ordet.

En sjelløs lære
Vel tilbake på kontoret bestemmer jeg meg for å studere Dr. Mohammad Ul-Qadris bøker om evolusjon nærmere. Allerede i forordet til boka «The Creation of Man» (s. 3) heter det:

«Koranen avviser Darwins evolusjonsteori, først og fremst fordi den setter likhetstegn mellom mennesker og dyr og fornekter menneskets sjel, som i virkeligheten er den gudommelige sjel legemliggjort i kjøtt og blod.»

Etter hvert som jeg leser, kjenner jeg igjen formuleringer og argumenter fra samtalen med imam Noor Ahmad. Duane Gish, som imamen nevnte som en fagperson som er kritisk til evolusjonsteorien, står det også om. Gish, som døde i 2013, var riktig nok biokjemiker, men forsket ikke på evolusjon. Først og fremst var han strengt bokstavtro baptist og en av de mest fremstående forkjemperne for den amerikanske, kristne kreasjonismen. «Professor Macbeth», det andre eksempelet til imamen, er også nevnt i Ul-Qadris bok. Hans fulle navn er Norman Macbeth, men er advokat, og ikke professor. Han har kritisert darwinismen, men avviser ikke evolusjon som fenomen. Boka Dr. Qadri refererer til, er fra 1971. 

Svar på en lapp
Jeg blir nysgjerrig. Hva tenker andre i Minhaj Norge? Er de like overbevist av Dr. Qadris bøker? Jeg får en avtale med Muhammad Iqbal Fani, som både er imam i Oslo direktør for Minhaj Norge. Jeg blir invitert til moskeen, som ligger på Galgeberg på Oslos østkant. Imam Iqbal Fani har lang utdanning innen koran-studier fra Pakistan og slår meg som en veltalende og sindig mann. Engelsken hans er enda bedre enn imam Ahmads i Drammen. Han har forberedt et lite ark med notater som han av og til trekker fram. Men svarene og argumentene jeg får, er de samme som fra imamen på Fjell: Evolusjonsteorien og Koranen lar seg ikke forene.

Heller ikke Ejaz Ahmed Waraich, som er leder i Minhaj Ul-Quran Norge, ønsker å utfordre grunnlegger Dr. Qadris ord. Han svarer på flytende norsk når jeg ringer for en kommentar til imamenes uttalelser.

– Jeg vet ikke i detalj hva de har sagt, men begge er velutdannete imamer. Når de henviser til bøker av Qadri, er det ingen grunn til å tvile på det. Tahir Ul-Qadri er en av de mest fremstående lærde i verden og en svært moderne, muslimsk tenker.

– Det de sier, strider mot moderne biologisk vitenskap?

– Det strider kanskje mot det enkelte biologer har sagt, men det ble kanskje sagt for flere år siden. Husk at ny forskning kan vise noe annet. Ny forskning kommer hele tiden på alle fagfelter, også biologi, sier Waraich, som uttaler at han ikke ser noe problem med at imamene i Minhajs moskeer har helt andre synspunkter på menneskets utvikling enn det som er vanlig for eksempel i skoleverket og ved universitetene.

Minhaj Ungdom: – Rom for uenigheter
Kanskje den yngre generasjonen har en annen mening? Jeg tar kontakt med leder i Minhaj Ungdom, Awais Ahmed, som svarer meg på epost.

– Hva tenker du om at imamene i Minhaj motsier evolusjon?

– I et liberalt samfunn må det være rom for uenigheter og ulikheter. Vi kan ikke tre meninger over hodet på folk når de selv ikke står inne for dem. Slik jeg ser dette, er ikke dette en fornektelse av evolusjon, men en kritikk rettet mot deler av teorien, særlig på spørsmålet om at aper er et forstadium til mennesker.  

– Ved universiteter rundt om i verden ser forskere på evolusjon som et faktum, ikke bare en «teori». I bøker som brukes i norsk skole presenteres evolusjonen som bevist. Er det et problem at barn i Minhaj-moskeen lærer noe helt annet på skolen enn det moskeen står for?

 Vi oppfordrer alle studenter til kritisk tenkning. Islam oppfordrer til å søke kunnskap, også sekulær kunnskap. Det er ikke et problem at man har ulike synsvinkler på ulike ting, men det kan heller dyrke frem en sunn debatt. Dessuten blir evolusjonsteorien også kritisert av mange andre, for eksempel flere kristne og jødiske miljøer.

Les også: Dette mener Jehovas Vitner om evolusjon

Denne artikkelen er den andre i en serie artikler der Utrop ser nærmere på hva religiøse i Norge mener om evolusjon.  

Minhaj ul-Quran 

 • Internasjonal islamsk bevegelse grunnlagt i 1981 i Pakistan av akademiker og politiker Dr. Mohammad Tahir Ul-Qadri
 • Finnes i dag i rundt 100 land 
 • Bevegelsen gjorde seg bemerket i media over hele verden da lederen utstedte en Fatwa mot terror (2012)
 • Dr. Qadri har bodd i Canada siden 2006, men reiser jevnlig til Pakistan hvor han har en politisk bevegelse 
 • 4000 medlemmer i Norge 
 • Legger ifølge egne vedtekter vekt på harmoni, fred, interreligiøs forståelse og vitenskap
 • Dr. Qadri står bak en lang rekke oversettelser og egne bøker om islamske og vitenskapelige emner. 
 • Bøkene hans om menneskets utvikling er kreasjonistiske og avviser evolusjonsteorien
Kreasjonisme
 • En lære som sier at alt liv ble skapt i sin nåværende form
 • Avvises av fagfolk som en kvasivitenskapelig, religiøst motivert lære
 • Den moderne kreasjonismen oppsto blant kristne i USA på 1960-tallet og finnes i mange varianter, hvor de viktigste er ung jord-kreasjonisme og gammel jord-kreasjonisme
 • Ung jord-kreasjonister finnes kun blant kristne. Denne varianten påstår at man kan regne seg fram til jordas alder gjennom å studere Bibelen. Jordas alder anslås i denne forståelsen vanligvis å være 6000-10.000 år, mens vitenskapen har kommet fram til at alderen er 4,6 milliarder år
 • De fleste kreasjonister aksepterer mikroevolusjon, altså små forandringen innen en art, men avviser makroevolusjon, det vil at en art blir til en annen art
 • I muslimske land varierer støtten til evolusjonsteorien mellom 22 og 78 prosent
 • Den viktigste kreasjonistiske bevegelsen i den islamske verden finnes i Tyrkia og ledes av Adnan Akthar, også kjent under pseudonymet Harun Yayha