– Dårlig ID-sjekk av utlendinger

Fra utdanning til NAV: en ny arbeidsmarkedsundersøkelse utført av Proffice viser at bedriftsledere er lite intersserte i innvandrere som har interesse av å gjøre karriere. Ifølge statistikken oppgir bare tre prosent arbeidstagere å ha en leder med innvandrebakgrunn
Foto: Asker kommune
Det finnes over en million utenlandske identiteter som myndighetene ikke har kontroll over. Utlendinger skaffer i flere tilfeller falsk identitet for å utnytte velferdsgoder, mener skattedirektøren.

– Bølgen av arbeidsinnvandrere gjør at det haster med å få kontroll over disse utenlandske identitetene, sier skattedirektør Hans Christian Holte til NRK.

Stadig flere utlendinger får D-nummer ved å benytte seg av falsk identitet for å skaffe seg ulovlig opphold. Et D-nummer er som et fødselsnummer for folk som oppholder seg i Norge midlertidig, og kan få dette hos Skatt Øst.

Dårlig kontroll
Skattedirektøren mener det er altfor dårlig kontroll av ID og mange benytter seg av falsk ID. 
D-nummer er nødvendig for å jobbe, for NAV-støtte, åpne bankkonto, få fastlege, betale skatt og for å etablere virksomhet.

– Mindre enn en av fem som får D-nummer har vært gjennom god kontroll. Det er over en million norske identiteter som vi ikke har kontroll over, sier Holte. 

Det er ikke alltid nødvendig å bevise sikker identitet for å skaffe seg et D-nummer. NAV, Helfo, Politiets utlendingsenhet, UDI eller banken kan rekvirere et D-nummer på vegne av den som trenger det. De fleste offentlige etater har ikke ressurser eller kompetanse til å kontrollere at identiteten til den som vil ha D-nummer i Norge faktisk stemmer med hva de oppgir.

Mer kontroll
Folkeregisteret er i gang med et moderniseringsprosjekt som skal avsløre svindel. Frem til 2020 skal det brukes 600 millioner kroner på å oppdatere Folkeregisteret. Det skal bli synliggjort i registeret hvorvidt identiteten er kontrollert eller ikke.

– Viktigst er det å få kontroll med D-numrene, sier Holte.