Spanskspråklig radio fikk senderen stengt

Foto: Arkiv

I nesten fjorten dager etter nyttår har radiokanalen vært ute av stand til å komme seg ute på eteren, og nå frem til sine trofaste lyttere i det latin-amerikanske miljøet i Oslo og omegn.

Sjefredaktør Dahle fortviler, og hevder grunnen er følgende:

– Andreradioen vi delte frekvens med,  la ned virksomheten sin på FM 105,8 den 5. januar og slo av senderen. Fra da av har vi vært uten signal på FM. Jeg ser dette som en merkelig fremgangsmåte, siden vi hadde en skriftlig avtale med dem om leie av sender til og med 31. desember i år, sier han ifølge bransjebladet lokalradio.no.

Saksbehandlingstiden har vært forholdvis rask, er budskapet fra Medietilsynets rådgiver Arve Lindboe til Hans Dahle og Radio Latin-Amerika.
Foto : Kine Jensen

Føler seg oversett og diskriminert
Radiokanalen har vært i kontakt med de ansvarlige myndigheter som utsteder konsesjoner og sendetillatelser for radio, Medietilsynet og NKom for å kunne starte å sende igjen.

– Tross alle våre anstrengelser og forsøk (Radio Latin-Amerika innehar lovlig radiokonsesjon frem til 31. desember 2016 med mulighet for fem års forlengelse), har vi pr. dagsdato ikke fått noe svar fra de ansvarlige myndigheter. Vi snakker om de samme ansvarlige myndigheter som vanligvis gir fullstendig blaffen i alle mulige ulovligheter som enkelte “kommersielle”  lokalradioer foretar seg. Men minoritetsradioer skal visst etterkomme alle lover og forskrifter til punkt og prikke. Snakk om diskriminering, sier Dahle.

– Vi tok kontakt med Medietilsynet og Nkom 9. desember, har snakket daglig med mange medarbeidere, rådgivere, sjefer, sendt brev, e-post, søknader, papirer, tillatelser, alt. Jobbet intenst med dette i jula og nyttårsaften, fortsetter han videre.
 
– Myndighetene må få oss på luften
Likevel har altså ikke lokalradioen fått den nødvendige tillatelsen ennå.
 
– Radio Latin-Amerika har i løpet av denne perioden sørget for å skaffe seg både sender (bildet) og alt nødvendig utstyr og leieavtaler. Alt er på plass på Brannfjell. Radioen har gyldig innholdskonsesjon, har vært på lufta i 30 år sammenhengende og aldri fått noe sanksjon. Myndighetene plikter etter loven å få oss på luften, sier en fortvilet Dahle.
 
Kan ikke forhandle uten konsesjonsopphør
Utrop kontaktet Medietilsynet angående saken. Selv mener de at de har sitt på det tørre.
 
– Når det gjelder denne saken, er forholdene slik: Bauer Media sa opp sin innholds- og sendernettkonsesjon 4. januar 2016, med virkning allerede fra 5. januar. Innehaver var Bauer Media AS (Radio Rock i Oslo). Tilsynene (Medietilsynet og Nkom Norsk kommunikasjonsmyndighet) har ikke mulighet for å behandle søknad om sendernett til en ny aktør før det gamle konsesjonsforholdet er opphørt. Det er altså 5. januar vi forholder oss til, sier Arve Lindboe, rådgiver i Medietilsynet.
 
Videre forteller Lindboe at tilsynet har vært i telefonisk kontakt med Hans Dahle om saken.
 
– Inntrykket vårt er at det har vært tilsvarende dialog med Nkom. Det er slik at Medietilsynet og Nkom er pålagt å behandle slike sendernettsaker i samråd. Tilsynets vedtak ble sendt Nkom på fredag (15. januar). Dette er en svært rask behandlingstid, tatt i betraktning at det er en noe improvisert prosess, med mål om kort sendeavbrudd etter Bauers brå oppsigelse, avrunder han.
 
FAKTA
 
Radio Latin-Amerika
 
Innvandrerdrevet, ikke-kommersiell og idealistisk rettet lokalradio som siden 1987 har kringkastet på spansk og portugisisk til Oslo og omegns latin-amerikanske miljø. Samarbeider blant annet med ERAS-festivalen og SOS Rasisme. Vinner av OXLO-prisen i 2007.
 
Medietilsynet

Medietilsynet er en statlig etat under Kulturdepartementet. Etaten ble opprettet 1. januar 2005 ved en sammenslåing av de tidligere etatene Eierskapstilsynet, Statens filmtilsyn og Statens medieforvaltning.

Medietilsynet fører tilsyn med kringkasting (allmennkringkastingsvilkårene, reklame og sponsing og beskyttelse av barn og unge) og er konsesjons- og registreringsmyndighet for lokalkringkasting og annen type kringkasting. 

Klikk her for å lese hele oversikten over konsesjonærer og ledige områder for radio på Medietilsynets hjemmeside.
 
(Kilder: Norsk Wikipedia, radiolatinamerika.no, medietilsynet.no)