Eneste kvinnelige IT-sjef i Afghanistan

Går mot strømmen: Sosialentreprenøren Roya Mahboob (27) er Afghanistan eneste kvinnelige IT-sjef

23. mai åpnet årets utgave av Oslo Freedom Forum, som er den åttende konferansen i rekken siden oppstarten i 2009.

Under åpningen uttrykte grunnlegger Thor Halvorssen bekymring for at demokratiet på verdensbasis er på retur, og fremhevet innsatsen til enkeltaktivister i land hvor friheten er sterkest truet.

Her sammen med en knippe av årets deltakere i Oslo Freedom Forum. Fotograftert helt i midten taler grunnleggeren for forumet, norsk-venezuelaneren Thor Halvorssen.
Foto : Claudio Castello

Informasjonsteknologien gir kvinner makt.

– Tilbakegangen skyldes at demokratiske regjeringer ikke klarer å gjøre det rette. Årets aktivister er katalysatorer, som kan utgjøre en liten, men positiv forskjell.

Kvinnelig CEO 
En av disse katalysatorene i er den afghanske businesskvinnen og sosiale entreprenøren Roya Mahboob. Hjemme i Afghanistan er hun sjef for Afghan Citadel Software Company, et av svært få web-utviklingsfirmaer i det krigsherjede landet.

Mahboob beskriver seg selv som en “stille jente” som liker å lede med eksempel. Samtidig vekker hun sterk oppsikt i et verdens mest mannsdominerte, sosialt konservative og (ennå) krigsherjede land. 

– Situasjonen for kvinner har heldigvis forbedret seg i forhold til hva som var tilfelle under Taliban. Samtidig gjenstår det mye arbeid. For kvinner er det helt essensielt at de får seg en utdannelse. Gjennom utdannelse får man muligheten til et levebrød, og til å skaffe seg et eget liv, sier hun til utrop.no.

Makt gjennom museklikk
Gjennom selskapet har hun klart å bygge opp et IT-prosjekt for videregående skoler i hjemlandet, en innsats som har gitt henne en på plass på TIME Magazine sin liste over mest innflytelsesrike personer.

Men hun har også fått trusler. For det er ikke alle i Afghanistan som mener det er riktig at en kvinne leder et selskap, snakker med utenlandske menn, eller kjører sin egne bil.

Fremskrittet mentalt sett lar vente på seg i et land hvor 50 prosent av jentene giftes bort i tenårene, hvor opptil 80 prosent av kvinnene mangler formell utdannelse og hvor det er kutyme at kvinner ber sine ektemenn om lov til å ta seg jobb utenfor hjemmets fire vegger. I en slik situasjon kan noe av kampen føres ved å klikke seg til kunnskap og makt.

– Informasjonsteknologien gir kvinner makt, fordi det gir dem en stemme i et samfunn som lenge har nektet dem dette. Når skolejentene lærer om koding og sosiale medier, så er de langsiktig med på på å bestemme over sitt eget liv.

Kunnskap mot patriarkatet
For Mahboob er planen videre å bygge opp baser som kan fremme teknologisk utvikling og kunnskap.

– Nettverket vårt er nå på opp mot 8000 jentestudenter, og vi håper på å få vokse videre. Jentene som jeg har daglig kontakt med, er sterkt motiverte og lærevillige. Gjennom IT-prosjektet vårt lærer de om verden utenfor dørstokken, og om mulighetene som finnes der ute. Muligheter som finnes til tross for alt det som har foregått i Afghanistan.

– Hva håper du at fremtiden blir for Afghanistans kvinner?

– Jeg ser frem til den dagen hvor kvinner for alvor regnes som likeverdige medlemmer av samfunnet, på lik linje med menn. At de deltar på alle offentlige arenaer. At de får respekt, at de får en stemme og at de blir økonomisk uavhengige.