Nisjeradioer holder liv i FM-båndet

Flerkuturelle lyttere har ennå ikke slått over til DAB-bølgen, slik resten av Norge har måtte gjøre.
Foto: Claudio Castello
FM-nettet er ikke helt slukket, tross totalomleggingen i fjor i hele Norge. Noen få minoritets- og nisjeradioer holder liv i en minimalversjon av den nå avskaffede standarden.

Enkelte kanaler som Radio-Latinamerika sender både på FM og nettet. For det ligger mye stolthet i å holde liv i FM-båndet.

Hans Dahle, redaktør i redioen, medga under et workshop om minoritetsmedier, som ble arrangert av Oslo kommune, at dette er et komplisert tema.

– Slukkingen av FM-båndet gikk regionvis i hele landet i 2017 og 8. desember var det Oslo sin tur til å slukke. Dette medførte at alle NRK radiokanaler, samt de største radioaktører Radio Norge og P4 og kommersielle lokalradioer (NRJ, The Beat, Radio Metro, P5) måtte legge ned sine FM sendinger. De ble tvunget over på DAB (digitalradio). Norge er det første og eneste land i verden som har slukket FM båndet og satset på DAB. Alle var ikke enige i det, men det var Stortinget som bestemte tilslutt. Det er kommet mye kritikk mot FM slukkingen.

 
Foto : radiolatinamerika.no

Usikker fremtid for småradioene
En annen ting som Dahle påpeker er at myndighetene var heller ikke forberedt på flere ulemper som dukket opp etterhvert.

– Vi som FM-stasjoner opplevde en usikker fremtid i flere år. Mange små lokalradioer, spesielt de ut i bygda hadde ikke råd til å investere i nytt og dyrt DAB-utstyr og måtte legge ned dersom de ikke kunne fortsette på DAB.

Hvor mange radioer i Oslo er det som nå er på det minimale FM-nettet som er igjen etter fjorårets omlegging til DAB-format?

– Det er ca. 15 lokalradioer i Oslo som sender på FM De har innholdskonsesjon som tildeles av Medietilsynet i Fredrikstad. Tre av disse er minoritetsradioer. 

Flerkulturelle lytteres behov
Hvorfor er det akkurat minoritetsradioer som fortsatt er på FM-formatet?

– Det er tre radioer for minoriteter i Oslo som har valgt å bli på FM. Inter FM, Radio Latin-Amerika og Radio PAK.  Våre lyttere er utenfor målgruppen til norske radiokanaler. Det betyr at interessen for å fortsatt benytte FM vil gjelde for vår målgruppe i flere år fremover, da den digitale teknologien som benyttes i Norge er ukjent for våre målgrupper i deres hjemland. Radio Latin Amerika har en målgruppe som vil forholde seg til FM-nettet i flere tiår fremover. Samtidig har vi har fått utrolig mange nye lyttere etter at NRK og de andre kanaler sluttet å sende på FM.

Finansielle følger
Som følge av DAB-omleggingen har minoritetsradioene måttet bruke mye penger. Grunnen sier Dahle er følgende:

– Vi er fire nisjeradioer med anleggskonsesjon i Oslo som har gått sammen gå sammen og dannet selskapet Sendrift Brannfjell SA og overtok senderanlegget på Brannfjell, da NRK-radio og de kommersielle kanaler slukket sine FM-sendinger i Oslo.

Kommer dere til å fortsette å bli på FM?

– Nisjeradioene i Oslo (ca 15 lokalradioer) har fått forlenget konsesjon til 2022. Vi blir på FM til vi blir kastet ut.

Fortsatt attraktive
Og hvordan skal dere finansiere videre drift? Hva slags signaler har dere fått fra lokale myndigheter i forhold til minoritetsradioenes rolle i Oslo? 

– Vi har i mange år søkt om å få støtte fra Oslo kommune i mange år og fikk alltid avslag. Først i 2017 fikk Radio Latin-Amerika og Inter FM støtte med tilsammen kr. 200.000. Pengene kom like før vi måtte legge ned virksomheten. Vi hadde håpet på at det ble tildelt et årlig tilskudd til alle fire minoritetsradioer i hovedstaden. Men det ser ut som at dette blir engangstilskudd fra kommunen. Vi ser oss nødt til å skrape sammen penger på andre måter, blant annet arrangere konserter og selge mer radioreklame. Her er det oså begrensinger: Nisjeradioer som sender på FM har ikke
lov til å tjene mer enn 160.000 kroner i reklameinntekter pr. år. Minoritetsradioer er svært attraktive. Mange benytter oss for å spre informasjon, organisasjoner, foreninger, offenlige instanser, sportsklubber, politikere, artister, osv. De har i tillegg egne internettportaler som oppdateres daglig og mange følgere på sosiale medier.