– Utstilling som gir oss et tidsbilde

For sosialantropolog Michelle A. Tisdel, som er faglig ansvarlig og kurator for utstillingen, var det sterkt å se plakatene.

– Alle kunne ikke holde appell, men budskapene på plakatene fungerte som mini-appeller. Hver plakat sa noe om engasjementet, og hvert budskap fungerte som et opprop, sier hun i  en pressemelding.

Tisdel var en av appellantene som var til stede under demonstrasjonen «We can’t breathe –
rettferdighet for George Floyd» i Oslo sentrum denne junidagen i 2020. Dagen etter bestemte hun seg for å samle inn så mange av plakatene hun kunne gjennom prosjektet Lift Every Voice (LEV).

Et av bildene utstilt er fra den antirasistiske demonstrasjonen i 2020 (Foto: Oda Aunan).
Foto : Oda Aunan

– Historisk dokumentasjon

Hun ønsket å ta vare på stemmene for fremtiden, fordi de er en del av en viktig historie. Det er disse plakatene som nå er utgangspunkt for utstillingen på Bymuseet som åpnet i oktober 2022.

– For meg er prosessen like viktig som historien. Det blir ingen pålitelige og flerstemmige historier uten god samfunnsdokumentasjon. Poenget med prosjektet LEV er å vise at historie er en del av hverdagen og angår oss alle, sier Tisdel.

Får se original materiale

I utstillingen får publikum se originale protestplakater fra demonstrasjonen, fotografier, filmklipp og refleksjoner fra noen av demonstrantene.

– Utstillingen gir oss et tidsbilde av antirasisme, demokrati og ytringsfrihet i Norge anno 2020, sier Tisdel.

Museumsdirektør Marie Skoie mener demonstrasjonen er en viktig del av Oslos historie.

– Bekjempelse av rasisme har lange historiske røtter, og denne demonstrasjonen har selv blitt historie. Vår opplevelse av hva som skjedde da og hva vi tenker om det nå, sier mye om dagens samfunn og hvilke holdninger vi tar med oss inn i fremtiden, sier hun i en pressemelding.