Inviterer til samtale om utenforskap og filmlansering

Lytt til de unge som er rammet av utenforskap på Grønland og Tøyen, er budskapet fra Annelise Bothner-By, kurator ved Interkulturelt Museum.
Foto: Claudio Castello
Torsdag ettermiddag inviterer Interkulturelt Museum til filmlansering og panelsamtale om utenforskapet som rammer unge på Grønland og Tøyen.

Filmen Lytt til oss, vi har også en stemme! lanseres idag av Samarbeid for inkluderende dialog (SID). Filmen er produsert sammen med unge voksne og ungdom i bydel Gamle Oslo.

En sentral problemstilling i filmen er tankene og følelsene om eksludering. Hvordan bli en del av storsamfunnet?

Annelise Bothner-By, som er kurator ved IKM, forteller om bakgrunnen for prosjektet.

Her finnes det helt klart problemer, men vi ser ikke hele bildet.

– For to år siden lagde SID et prosjekt om hvordan ungdommene i bydelen følte seg representert i mediene, noe som endte med at de fikk kommunale midler, og vi fikk midler fra Museumsforbundet, til å lage filmen som nå skal vises frem. Vi i IKM har gitt SID og ungdommene en plattform ettersom vi samtidig har gående en utstillingen Typisk Dem hvor temaet er fordommer.

Aktuell sak

Filmen tar blant opp hvordan ulike medier vinklet saken om pub-angrepet på Tøyen sist høst, og særlig bruken av begrep som «gjengmiljø» og «innvandrergjeng». 

Kurator Bothner By mener filmvisningen er svært relevant, blant annet i forhold til de siste mediesakene vold i bydelen.

– Jeg ser dette helt klart som aktuelt. Her er det viktig å ha et arrangement som kan vise alle sider ved Grønland og Tøyen. Her finnes det helt klart problemer, men vi ser ikke hele bildet. Unge blir ofte stoppet av politiet, bare fordi de ser ut eller oppfører seg på en måte som sees som stereotypisk. Unge her på Grønland og Tøyen opplever dette stadige fokuset som belastende.

I filmprosjektet snakker Grønland- og Tøyen-ungdommer om følelsen av å være ekskludert.
Foto : Pandora film/NRK

Stemmene innenfra

Kuratoren mener ungdommene i fimen er «stemmene innenfra», som skal bidra til å bekjempe problemene.

– I filmen gir de et ærlig innblikk i de sosiale problemene og følelsen av avmakt de opplever. Om hvordan opplevelsen av å føle stadig diskriminering gir en frykt for storsamfunnet. Men også om eierskapet de har til denne situasjonen, og hvordan de prøver å komme seg ut av alt dette og få til et bedre liv for seg og sine nærmeste.

– Jeg ser dette som en sammensatt jobb, hvor aktører som SID står for dialogen og sammen med de unge finner utveier for bekjempelse av utenforskapet. Vi bidrar her til at stemmene deres kan høres av de utenfra, de som ikke bor på Grønland og Tøyen og ikke deler den samme hverdagen.