Filmfestival engasjerer flyktninger som praksiselever

 
Foto: Kari Bye
Abloom filmfestival har fått fem praksiselever fra de videregående skolene Ullern og Kuben. Fire av praksiselevene har flyktningbakgrunn. 

Festivalsjef Faridah Shakoor sier elevene har viktig kulturell og språklig kompetanse som Abloom verdsetter.

– For oss er det å kunne flere språk enn norsk og engelsk veldig viktig. Vi har mange flotte brukere og pårørende som fortsatt lærer norsk, og derfor er det så fantastisk at våre frivillige og praktikanter kan kommunisere godt med dem. Dette gjør at vi når ut raskere og mer presist enn mange andre organisasjoner, sier hun til abloom.no.

Shakoor legger til:

– For eksempel klarte vi nå i slutten av mars å hjelpe en syrisk flyktning i rullestol som ikke snakker norsk. Vedkommende bor alene og er svært isolert, i tillegg til å være avhengig av hjelp til de fleste daglige gjøremål.

Et frivillig-nettverk

Abloom har, i tillegg til praksiselevene, et stort nettverk av frivillige med bakgrunn som asylsøkere og flyktninger. Mange av disse har kommet seg ut i betalt arbeid gjennom Ablooms AFA-prosjekt (Aktivisering av Flyktninger og Asylsøkere).

– Frivillighet og meningsfull aktivitet er nøkkelen til inkludering og integrering. Vi vil at folk skal engasjere seg og være modige. Vi har skapt begeistring hos barn og voksne, folk som ellers bare blir ignorert og sett på som et problem. Hos oss er de en ressurs og et håp for fremtiden, forteller hun til abloom.no.