Innvandrere må engasjere seg i norsk politikk er oppfordringen fra taxi-eier Farhad Bigdeli.
Foto: Privat
Farhad Bigdeli kom til Norge for 30 år siden. Han eier i dag et drosjeselsskap, og ser verdien av at innvandrere engasjerer seg i samfunnet rundt dem.

Norsk-iraneren, som har besøkt 123 land og snakker fem språk, oppfordrer alle innvandrere til å engasjere seg ved å delta i den politiske samtalen i Norge.

Bigdeli understreker i sitt intervju med Utrop at alle må bidra i sine nye hjemland.

–  Ved å bruke stemmeretten sin viser man at man er samfunnsengasjert og har en
ansvarsfølelse overfor omgivelsene.

Han konkluderer med at det to grunner til at innvandrere vegrer seg for å stemme.

– Den første grunnen har sammenheng med politiske erfaringer fra opprinnelseslandet. Veldig mange kommer fra totalitære land der valg blir sett på som bare en bløff, slik at
følelsen av håpløshet overskygger det faktum at de nå faktisk bor i et demokrati. Den andre grunnen er at selv om de fleste av dem har lært seg språket og tatt til seg kulturen, er det fortsatt noen som ikke føler tilhørighet til Norge.

Kan gi negative følger

Samfunnet består av hvert enkelt individ, og hvis man ikke engasjerer seg i det politiske bildet, vil de negative konsekvensene av denne løsningen påvirke fremtiden til neste generasjon, mener Bigdeli.

Han avsluttet med å si:

– Spørsmålet er om man velger å stemme i det hele tatt, siden politikerne mener det største partiet av alle er «hjemmesitterne» eller «sofavelgerne», nemlig de som blir
hjemme på valgdagen fremfor å stemme, og dermed ikke benytter seg av stemmeretten sin. Derfor vil jeg oppfordre alle til å stemme og delta i den politiske samtalen i Norge.