Oslo kommune forlenger tiltak mot spredning av koronaviruset

Selv om mange nå kan ha blitt mindre redde for å bli syke selv, vil hele Oslo rammes dersom smitten bryter ut, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).
Byrådet i Oslo har besluttet å forlenge tiltakene mot smitte og spredning av koronaviruset.

– Vi følger smittesituasjonen i Oslo tett, og slik situasjonen er nå har byrådet besluttet å forlenge alle koronatiltak. Tiltakene gjør det mulig å holde Oslo så åpen som mulig samtidig som tiltakene er så strenge at vi har kontroll over smittespredningen, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Tiltakene som forlenges er følgende:

  • Forbud mot private sammenkomster med flere enn 10 personer tilstede.
  • Påbud om munnbind i kollektivtransporten når man ikke kan holde én meters avstand.
  • Oppfordring om å bruke munnbind dersom man er steder hvor man ikke klarer å holde én meters avstand.
  • Forbud mot arrangementer med mer enn 50 deltakere uten faste sitteplasser. Ved faste sitteplasser er det mulig å ha opptil 200 deltakere.
  • Oppfordring til publikumsrettede steder der folk er i nærheten av hverandre over tid om å registrere besøkende. Byrådet har tidligere vedtatt et påbud om å ha et system for registrering av gjester for skjenkesteder. Dette ble et nasjonalt tiltak fra 12. oktober.
  • Arbeidsgivere skal praktisere hjemmekontor for ansatte dersom det er mulig.
  • Befolkningen skal unngå bruk av kollektivtransport.
  • Skjenkestopp fra kl. 24.00. Alt konsum av alkohol må opphøre senest 30 minutter etter dette.

Byrådet vurderer alle tiltakene løpende, og tiltakene gjelder til de eventuelt oppheves eller endres.

– Vi må sannsynligvis slå oss til ro med at vi må leve med koronatiltak helt til vi har en vaksine. Selv om mange nå kan ha blitt mindre redde for å bli syke selv, vil hele Oslo rammes dersom smitten bryter ut slik vi har sett i andre storbyer og vi må innføre enda strengere tiltak. Derfor er det så viktig at folk blir med videre på denne lange marsjen. Dette står vi sammen om, og dette skal vi klare i fellesskap, sier Raymond Johansen.

Totalt har 10 016 personer testet seg i Oslo de siste sju dagene, noe som tilsvarer et snitt på 1431 personer om dagen. Andelen positive tester er 3,2 prosent siste sju dagene. Totalt er 321 smittede siste sju dager.

– Oslo kommune har god testkapasitet, og gode systemer for å spore smitte. Mye av smitten kommer fra private sammenkomster, og derfor er det viktig at befolkningen fortsetter å begrense sosial kontakt og sosiale sammenkomster. Jeg skjønner at det kan være vanskelig. Men når vi ser hvor fort smitten sprer seg i andre storbyer i Europa, og vi husker hvordan det var i mars og april, har vi ikke noe annet valg, sier Johansen.