Hittil har minst 1,3 millioner mennesker med diabetes dødd etter å ha blitt koronasmittet. På bilder ser vi Diabetesforbundet gi informasjon til innvandrere.
Diabetes medfører dobbelt så stor risiko for å dø eller bli alvorlig syk dersom man blir koronasmittet. Innvandrere er overrepresentert blant de som har diabetes.
88Shares

Det fremgår av ny forskning publisert i det medisinske tidsskriftet The Lancet.

Det er spesielt personer med ukontrollert diabetes, flere samtidige underliggende sykdommer, eller begge deler, som er sårbare for covid-19, konkluderer forskerne fra blant annet USA, Australia, Kina og Sør-Afrika.

Hittil har minst 1,3 millioner mennesker med diabetes dødd etter å ha blitt koronasmittet, ifølge offisielle tall fra Johns Hopkins-universitetet.

Innvandrere er overrepresentert i statistikken over dem som blir alvorlig syke eller dør av Covid-19. Mye av årsaken henger sammen med andre helsemessige årsaker. Én av dem er diabetes.

– En oppsiktsvekkende statistikk viser at hele 37 prosent av dem som fikk påvist koronasmitte i Norge uken før påske, var innvandrere. Man ser det samme i Europa. I Storbritannia har hele 35 prosent av pasientene som er kritisk syke av koronaviruset, en etnisk minoritetsbakgrunn, selv om de utgjør kun 14 prosent av befolkningen. Diabetes viser seg ofte å være en underliggende faktor, skrev Mette Engebretsen, leder for markedstilgang og samfunnskontakt i Roche Diagnostics Norge AS, Diabetes Care. Kronikken er fra juni i år, men kaster viktig lys over innvandringsbakgrunn og alvorlig syk eller dødsfall som følge av korona.

– Personer fra Sør-Asia har økt risiko for å utvikle type 2-diabetes. Dette gjelder både de som bor i sine hjemland og de som har utvandret til blant annet Europa og Nord-Amerika. Vi ser det tydelig blant sørasiatiske innvandrere i Norge. Innvandrere fra Pakistan, India, Sri Lanka og Bangladesh har høyere risiko for å få type 2-diabetes, også i yngre alder, skriver hun i kronikken.

– At mennesker fra Sør-Asia er overrepresentert blant dem med diabetes og hjerteproblemer, setter dem i risikogruppen for å bli smittet av koronaviruset. En undersøkelse fra 2003 viste at innvandrere har fem ganger så mye diabetes som resten av befolkningen. En undersøkelse i bydelene Romsås og Furuset i Oslo viste at 20 prosent av mennene og 24 prosent av kvinnene i aldersgruppen 30–59 år fra Pakistan og Sri Lanka hadde kjent eller nyoppdaget diabetes, mot 6 og 3 prosent i den øvrige befolkningen, skriver Engebretsen i en kronikk i Dagens Medisin.