Nye smitteverntiltak i Oslo fra 16. november

Ungdomsskolene vil ha rødt nivå fra tirsdag morgen den 17. november.
Foto: www.idg.no
Byrådet innfører følgende nye smitteverntiltak i Oslo:
116Shares

* Forbud mot innendørs organiserte fritidsaktiviteter for ungdom mellom 13 og 19 år. Det innebærer at aktiviteter i for eksempel kor, korps, teater, speider, dans og organisasjoner må opphøre. Forbudet vil ikke gjelde barn i barneskolealder.

* Forbud mot innendørs breddeidrett for ungdom mellom 13 og 19 år. Det innebærer at treninger i for eksempel fotball, turn, håndball, volleyball og friidrett må opphøre. Forbudet vil ikke gjelde barn i barneskolealder eller utendørsidretter. Forbudet vil heller ikke gjelde de som driver med toppidrett, men er under 20 år.

* Fra gult til rødt nivå i smitteverntiltak på skoler med ungdomstrinn. Det innebærer blant annet at elevene deles inn i mindre kohorter, og at kontakt mellom kohortene skal unngås. Begrensninger i oppmøte og ulike oppmøtetider for elevene vurderes fra skole til skole.

* Fritidsklubbers ordinære virksomhet stenges, samt Oslo kulturskole for elever som er over barneskolealder. Det vil fortsatt være mulig å ha et svært begrenset tilbud under strenge smittevernregler med adgangsbegrensning, avstandsregler, gruppestørrelse og krav om munnbind.

Ungdomsskolene vil ha rødt nivå fra tirsdag morgen. Tiltakene trer ellers i kraft tirsdag klokka 13.00.