Regjeringen anbefaler at personer i disse ti kommunene som har høy risiko for å bli alvorlig syk eller dø dersom de blir smittet, nå lever mer skjermet.
Fra og med lørdag 23. januar gjelder de strengeste tiltakene for Osloregionen bestemt av den norske regjeringen.
15Shares

Read this news in other languages:

– Dette er en svært alvorlig situasjon, og vi må gjøre det vi kan for å stanse utbruddet. Det er høy mobilitet i området, og et stort antall pendlere fra Nordre Follo til Oslo hver dag. Dersom virusmutasjonen sprer seg i Oslo, vil det være svært vanskelig å forhindre spredning til resten av landet. Regjeringen innfører derfor kraftige tiltak i ti kommuner, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Gjelder 10 kommuner: Oslo, Enebakk, Ås, Vestby, Nesodden, Indre Østfold, Moss, Frogn og Våler)

– Vi innfører nå de strengeste tiltakene siden 12. mars i de ti kommunene. På noen områder går vi enda lenger enn i mars. Jeg vet at dette vil føre til en krevende hverdag for mange, og at mange går en usikker tid i møte. Vi gjør nå det vi kan for å stanse dette utbruddet med kraftige tiltak, slik at vi raskt kan få kontroll og lette på de mest inngripende tiltakene. Sammen har vi klart å slå ned smitten flere ganger, og sammen kan vi klare det igjen, sier Høie.

Regjeringen anbefaler at personer i disse ti kommunene som har høy risiko for å bli alvorlig syk eller dø dersom de blir smittet, nå lever mer skjermet. De bør holde økt avstand (gjerne 2 meter) til andre enn dem de bor sammen med eller som er tilvarende nære. De bør få hjelp til innkjøp, og sykemelding kan vurderes av fastlege.

De som bor (eller er tilsvarende nære) med personer som har høy risiko for å bli alvorlig syk eller dø dersom de blir smittet bør også leve mer tilbaketrukket, ellers bør de holde økt avstand til personene i risikogrupper.

Dette er de nye tiltakene for de ti kommunene til og med 31.januar 2021.

-Alle møter utenfor hjemmet er forbudt, både innendørs og utendørs, bortsett fra begravelser og bisettelser.

-Obligatorisk arbeid hjemme for alle som kan.

-Kjøpesentre og butikker er stengt. Dagligvarebutikker, apotek og bensinstasjoner er unntatt.

– Vinmonopolet stenges fra 23.01 til 31.01.

– Salg av alkohol på restauranter og barer er totalt forbudt

– Grunnleggende idrett aktiviteter for barn og voksne stoppes.

– Fritidsaktiviteter (kor, musikkgrupper, teater og lignende) stoppes

Følgende selskaper og virksomheter skal holde stengt:

– Restauranter, serveringssteder (takeaway tillatt)

– Treningssentre.

– Bassenger, badeland, spa-fasiliteter, hotellbassenger og lignende.

– Religiøse hus og andre, med unntak av begravelser og bisettelser.

– Biblioteker.

– Fornøyelsesparker, bingohaller, spillerom, lekeområder og lignende steder

– Museer.

– Kino, teater, konsertsaler og kulturelle rom.

– Andre offentlige steder og butikker der kulturelle aktiviteter foregår, underholdningsaktiviteter som bringer mennesker sammen innendørs.

Andre tiltak

Obligatorisk å bruke munnbind i alle situasjoner, gjelder ikke barn under 12 år, og heller ikke de som av medisinske eller andre grunner ikke kan bruke den.

Skoler og utdanningssentre

-Skoler og barnehager: den kommunale myndigheten kan beslutte å stenge skoler og barnehager om nødvendig.

-Videregående skole: på vgs. uke 4 digital undervisning vil bli introdusert  og en overgang til rødt nivå vil bli vurdert på vgs. fra uke 5.

-Universiteter: Universitetene og høgskolene lokaler blir stengt. Digital utdanning vil bli introdusert for alle. All undervisning og planlagte arrangementer bør utsettes eller digitaliseres.

Anbefalinger

-Alle bør unngå hjemmebesøk og samlinger i hjemmene sine. De viktigste hjemmetjenestene og besøk til mennesker som er i siste livsfase er unntatt. Enslige kan besøkes av en eller to vanlige venner.

-Alle bør unngå reiser som ikke er strengt nødvendige. Reise til jobb bør betraktes som strengt nødvendig.

-Kommunene må innføre forebyggende tiltak innen offentlig transport. Bruk for eksempel bare opptil 50 prosent av kapasiteten.”