IMDi-direktør Libe Rieber-Mohn hevder kommuner bør tilpasser informasjon og tjenester til utsatte grupper med innvandrerbakgrunn under pandemien.
Foto: Stephen Gerard Simmersholm
IMDi krever at flere kommuner tilpasser informasjon og tjenester til utsatte grupper med innvandrerbakgrunn.

IMDi har laget to veiledere om formidling av viktig informasjon til innvandrerbefolkningen. Veilederne retter seg mot ledere og ansatte i kommuner, og kommer med konkrete råd om planlegging og gjennomføring av tiltak.

Ifølge IMDi bør myndighetene sørge for at alle innbyggerne får tilpasset informasjon under koronapandemien, også personer med begrensede norsk- eller datakunnskaper, eller som har lite kontakt med det norske samfunn.

– Å nå ut til alle er krevende for kommunene. IMDis to veiledere skal bidra til at kommunene når ut med informasjon og tiltak, gjennom samarbeid med frivillige organisasjoner og ressurspersoner, og gjennom riktig bruk av tolk, forteller IMDi-direktør Libe Rieber-Mohn til imdi.no.

Tolketjenester er viktige

Tolketjenester er nødvendig både i kommunens ordinære tjenester og i en krise. Rieber-Mohn mener manglende bruk av kvalifisert tolk kan hindre at viktig informasjon når frem.

– Smittesporing eller informasjon om karantene og isolasjon er eksempler på viktige temaer der språkvansker lett kan føre til misforståelser, som for eksempel om hvem som er nærkontakter, og forskjellen på isolasjon og karantene. At kommuner i større grad benytter kvalifisert tolk, kan bidra til bedre kommunikasjon, større forståelse og dermed bedre etterlevelse av smittevern.