Regjeringen fortsetter med de fleste koronatiltakene som ble bestemt på grunn av mutantutbruddene i Nordre Follo og Halden.
4Shares

– Smittesituasjonen er uoversiktlig.  Den utvikler seg rask. Det blir stadig funnet tilfeller av mer smittsomme virusvarianter. Smitteveien er ukjent til flere av de smittede.  Derfor viderefører vi tiltakene i stor grad,  sier helseminister Bent Høie (H).

Dagens tiltak varer til og med onsdag. De viktigste forandringene fra og med torsdag er at Nordre Follo og Ås flyttes fra ring 1 til ring 2. De får noen lettelser i tiltaksnivået. Enebakk, Frogn, Nesodden og Vestby tas ut av ordningen med forsterkede nasjonale tiltak. Lokale myndigheter kan bestemme tiltakene.

For de andre kommunene videreføres dagens tiltak. Det betyr at de strengeste koronatiltakene  i ring 1 fortsetter i Oslo, Halden, Sarpsborg.

I Nordre Follo og Ås har de nå god kontroll på smittesituasjonen etter mutantutbruddet. Nordre Follo og Ås flyttes fra ring 1 til ring 2.

– Dette betyr at Nordre Follo og Ås fra 11. februar blant annet kan åpne treningssentrene for personer som bor i kommunene. Det er heller ikke lenger forbud mot å gjennomføre arrangementer, sier Høie.

– Ring 1 og ring 2 er kun geografiske betegnelser. Hvilket tiltaksnivå som blir valgt for ring 1 og ring 2 kommer an på  hvor alvorlig smitteutbruddet er. Det er fire tiltaksnivå som kan brukes. A betyr særlig høyt tiltaksnivå, B er høyt tiltaksnivå, C er ganske høyt tiltaksnivå og D er noe høyt tiltaksnivå.

Oslo, Halden og Sarpsborg har tiltaksnivå A. I disse kommunene er det i dag full skjenkestopp, stengte kjøpesentre og stengte treningssentre.

Kommunene i kategori B har også stengte kjøpesentre og skjenkestopp, men kan ha åpne treningssentre for egne innbyggere.

ORDLISTE

Viderefører: fortsetter med
Uoversiktelig: ikke oversiktelig. Har ikke oversikt over.
Stadig: hele tiden, ofte
Lettelser i tiltaksnivået: det blir ikke så mange, strenge tiltak.