Her er koronareglene for påsken

Regjeringen ga nye regler og råd om påskeferien på en pressekonferanse 12. mars. Reglene er oversatt til arabisk, engelsk, norsk, polsk, russisk, somali, tigrinja og urdu.
Foto: Ram Gupta
Folk kan dra på hytta, men må være forsiktige. Folk bør bare dra til utlandet hvis det er strengt nødvendig. Da må de teste seg og gå i karantene når de kommer hjem til Norge.

Regjeringen ga nye regler og råd om påskeferien på en pressekonferanse 12. mars. Du kan høre hva regjeringen sa på arabisk, engelsk, norsk, polsk, russisk, somali, tigrinja og urdu.

Det er Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) som har oversatt det som ble sagt på pressekonferansen.

Reiser til utlandet

Folk bør bare reise til utlandet hvis det er strengt nødvendig. Strengt nødvendige reiser kan for eksempel være at barn skal besøke foreldre i et annet land. Da må man være veldig forsiktig på reisen. Man må teste seg og gå i karantene når man kommer hjem til Norge.

Lov å dra på hytta

Folk bør la være å dra på unødvendige reiser i Norge. Men de får lov til å dra på hytta. Men da må de følge smittevernreglene nøye. De bør handle maten før de drar. De bør ikke ta kollektivtransport. De bør holde avstand til andre.

Personer som bor i Oslo eller andre områder med mye smitte bør la være å dra på hotell- og overnattingssteder med mye folk.

Hvis du er syk bør du holde deg hjemme i påsken. Hvis du blir syk på hytta, bør du dra hjem. Hvis du er i karantene eller venter på testsvar, bør du også holde deg hjemme.

Alle bør ha færre kontakter enn vanlig. Møter og andre sammenkomster bør skje utendørs. Folk kan delta på gudstjenester der de bor , men bør la være å dra på slike samlinger i andre kommuner.

Ha lite besøk

Du bør ikke ha flere enn ti sosiale kontakter i uken. Du bør ikke ha besøk av flere enn fem personer hjemme hos deg. Hvis kommunen der du bor sier du ikke bør ha besøk, bør du følge rådet. Det gjelder enten du er hjemme, på hytta eller annet sted. Hvis du kommer fra et sted med veldig mye smitte og strenge, lokale tiltak bør du ikke ha overnattingsbesøk i påsken. Barn og unge under 20 år og de som bor alene kan ha overnattingsbesøk av 1-2 faste venne

Smittesituasjonen følges nøye. Tiltakene kan bli endret på kort varsel. 

Ordliste:

Pressekonferanse: møte for å informere aviser og annen presse.
Oversette: fortelle hva de sa på et annet språk.
Strengt nødvendig: at man må.
Unødvendig: noe man ikke trenger å gjøre, noe som ikke er nødvendig.
Sosiale kontakter: familie, venner, bekjente