Alle språk har samme nummer: 815 55 015.
Foto: mediabanco.com
Koronatelefonen svarer nå på spørsmål stilt på polsk, arabisk, urdu og somali, i tillegg til norsk og engelsk.

Den flerspråklige tjenesten åpnet denne uka og skal være tilgjengelig så lenge pandemien varer.

Alle språk har samme nummer: 815 55 015. Telefonen svarer på spørsmål om regler, råd og anbefalinger og kan gi generell informasjon fra myndighetene om korona.

Telefontjenesten på flere språk er blitt anbefalt av regjeringens ekspertutvalg for å hindre spredning av korona i innvandrerbefolkningen, som er spesielt hardt rammet.