IMDi har oversatt og tolket de nye reglene fra Regjeringen om innreise og karantenehotell. (Foto: Illustrasjon).
Foto: Flickr
Personer som deler bolig med et husstandsmedlem som er i smittekarantene, skal være i ventekarantene.
105Shares

Før har det vært kommunene som har gitt anbefalinger om hvem som skal i ventekarantene. Nå skal samme regel gjelde over hele landet. Det har Regjeringen bestemt. Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har anbefalt at reglene for ventekarantene skal være nasjonale.

– Vi ser at anbefalingene om ventekarantene varierer mellom kommuner og bydeler. Vi vil gjøre ordningen mer oversiktelig og enklere å forstå. Derfor skal det være den samme regelen for ventekarantene over hele landet,  sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Ventekarantenen er slutt når husstandsmedlemmet tester negativt. Ventekarantenen vil også opphøre når personen i ventekarantene tester negativt på PCR-test som han har tatt tidligst tre døgn etter husstandsmedlemmets siste nærkontakt med en bekreftet smittet person.

Ventekarantene gjelder ikke for personer som kan dokumentere at de har hatt covid-19 i løpet av de siste seks månedene. Den gjelder heller ikke dersom enten personen i ventekarantene eller personen i smittekarantene er vaksinert.

ORDLISTE:

Husstandsmedlem: en som bor i samme bolig
Nasjonale: her; regler som gjelder over hele landet.
Anbefale: råde, gi råd.
Variere: er forskjellige.
Opphøre: stoppe, slutte
Bekreftet smittet: en som har testet positivt på korona, en som har korona.
Dokumentere: vise, bevise