– Hvilken type sosial manipulering de kriminelle benytter, endrer seg, sier seksjonssjef Olav Johannessen i seksjon for IT og betalingstjenester i Finanstilsynet.
Foto: Flickr/Ronny-André Bendiksen
I fjor gikk det samlede tapet til svindel gjennom sosial manipulering betydelig ned i Norge. Likevel ble det rapportert om tap på rundt 295 millioner kroner.
302Shares

285 millioner kroner var svindel i nettbank og 10 millioner kroner var svindel med  betalingskort, viser tall fra Finanstilsynet, som onsdag la fram sin risiko- og sårbarhetsanalyse for 2021.

Tapstallet for svindel gjennom sosial manipulering, der svindleren manipulerer en betaler til å gjennomføre en transaksjon, er på nivå med 2018. Det er allikevel en klar nedgang fra 2019 da rapporterte tall viste tap på over 500 millioner kroner i forbindelse med denne typen svindel.

Også når det gjelder tap etter misbruk av betalingskort, var det en nedgang på 22 prosent fra 2019. Tapene ved misbruk av betalingskort endte på 147,5 millioner kroner i 2020.

Seksjonssjef Olav Johannessen i seksjon for IT og betalingstjenester i Finanstilsynet sier at svindel gjennom sosial manipulering fortsatt ser ut til å være den mest vanlige svindelmetoden.

– Hvilken type sosial manipulering de kriminelle benytter, endrer seg. Hvor mange som blir lurt ved sosial manipulering er usikkert, fordi betaleren selv bærer tapet og mange svindler av denne typen trolig ikke blir meldt til banken, sier han.

Hva er sosial manipulering? 

Sosial manipulering utnytter menneskelig kontakt og sosiale evner for å få tak i eller påvirke informasjon. Vi snakker her om “menneskelig informasjonssvindel”. Forretningshemmeligheter, personopplysninger og informasjon om IT-systemer kan være verdifulle for andre og misbrukes til svindel eller kriminelle handlinger.

Kriminelle spiller som oftest på fristelser, frykt og tillit når de prøver å svindle deg.

Fristelser

Kan typisk være tilbud om gratis programvare, spill el. Vanlig er også e-poster som forteller at du har vunnet et større beløp penger, eller andre former for henvendelser hvor det lokkes med seksuelle- eller helsetilbud.

Frykt

Svindleren forsøker ofte å skremme deg til å gjøre noe. Et eksempel er at det kan komme  varsler på skjermen når du surfer om at det er oppdaget virus på maskinen/mobilen din. For å bli kvitt problemer må du installere et falskt antivirusprogram. Svindlere bruker også ofte frykt for å skape en følelse av dårlig tid og stress. Poenget med å gi deg en følelse av stress, er for at du ikke skal tenke “Stopp – Tenk – Klikk”. Svindleren ønsker at du handler uten å dobbeltsjekke informasjonen du er gitt, slik at deres sannsynlighet for vinst blir større.

Tillit

Dette er det vanskeligste å beskytte seg mot. Svindlerne sier og skriver at de er personer, bedrifter eller organisasjoner som allerede har opparbeidet tillit hos offeret. Det er  vanskelig å være skeptisk til personer man forventer mail fra. Men hvis du får en mail fra noen du kjenner som du ikke forventet, eller den ser annerledes enn hva den personen som oftest sender, vær skeptisk. Se om du kan kontakte personen på en annen måte og hør om dette er riktig, eller send mailen videre til IT og hør om den er ok å åpne.

Du bør være skeptisk hvis noen bruker tillit, frykt eller fristelser for å få deg til å trykke på en lenke, installere noe eller gi fra deg informasjon.

Under kan du se en film som viser hvordan det kan gå om du lar deg overtale til å dele for mye informasjon med personer som ikke har gode intensjoner.

(Kilde: Nettvett.no)

Ordliste

Betydelig: temmelig stor

Vinst: utbytte, fortjeneste