Diskriminering er ikke rettferdig behandling av personer på grunn av deres kjønn, religion, tilhørighet til etniske grupper, nasjonaliteter eller nedsatt funksjonsevne.
foto: Henrik Kreilisheim
Har du opplevd diskriminering eller trakassering kan du få hjelp fra Diskrimineringsnemnda. Det er gratis. Du trenger ikke advokat.
401Shares

Først må du må sende inn klage til Diskrimineringsnemnda. Dette gjør du på et skjema på internett. Du må ha BankID for å logge deg inn. I skjemaet skriver du hva du klager på. Har du papirer, bilder eller annen dokumentasjon på diskriminering, legger du det ved klagen i skjemaet. Så vil en advokat se på klagen din. Du trenger ikke å snakke med personen du klager på. Men personen må vite at det er du som klager. Personen skal også få komme med sin historie. Du, advokaten og personen du klager på, kan lese alle papirene i klagen. Til slutt vil en advokat avgjøre om det har skjedd noe ulovlig. Diskrimineringsnemnda bestemmer straffen. Det kan være bøter. De kan også si at det ikke har skjedd noe feil. Da blir saken henlagt.

Vitne i klagesak

Har andre personer sett eller hørt at du har blitt diskriminert? Da har du et vitne i klagesaken din. Du bør be personen/vitnet skrive hva de har sett og hørt til Diskrimineringsnemnda. De kan gjøre dette på internett. Trykk her for å logge inn med BankID. Vitnet får et brev fra Diskrimineringsnemnda om hva som skjer.

Det kan være vanskelig å være vitne i en sak. Derfor har Diskrimineringsnemnda et samarbeid med Røde Kors. Dette heter vitnestøtte. Les mer om ordningen her.