Foto: flickr.com
Det er ikke lov å skrive diskriminerende og hatefulle ting om andre på internett. Hvis du ser at noen gjør det, kan du si det til politiet. Da kan de som skriver det, få straff.
Eva Holte
Latest posts by Eva Holte (see all)

Det er ikke lov å skrive stygge ting om noens hudfarge, religion, livssyn, seksuell legning eller funksjonshemming. De som skriver det, kan bli straffet. I Norge er det en lov som heter rasismeparagrafen som forbyr slike ytringer.

Politiet vil ha tips om hatefulle og diskriminerende ytringer. De vil straffe dem som skriver slike meldinger på internettet. Politiet vil også ha tips om diskriminerende eller hatefulle ytringer mot en persons alder, kjønn, yrke, hva slags politikk personen liker, interesser, bosted eller sosial stasus. Disse gruppene beskyttes ikke av rasismeparagrafen, men kan straffes etter straffelovens § 266 for hensynsløs oppførsel.

Hatefulle og diskriminerende ytringer kan gjøre at mange begynner å tenke det samme. De begynner å hate og se ned på andre. Da kan hatet og diskrimineringen spre seg. Det er ikke bra. Politiet vil beskytte dem som blir hatet og diskriminert. Gi beskjed til politiet hvis du ser stygge meldinger om andre på nettet.

§ 185 i Straffeloven sier det er forbudt å diskriminere andre i Norge.
Foto : Katrine Lunke

I Norge er det en lov som heter rasismeparagrafen.

FAKTA: Rasismeparagrafen

§ 185 i Straffeloven heter Rasismeparagrafen. Den sier at det er forbudt å si eller skrive hatefulle eller diskriminerende ting mot noens hudfarge, religion, livssyn, seksuell legning eller funksjonshemming.

ORDFORKLARINGER:
Diskriminere: behandle urettferdig
Legning: innstilling. Her: homofil og heterofil er forskjellige seksuelle legninger
Hensyn: tenke på andre, omtanke. Hensyn- løs – at du ikke tenker på andre, at du gjør ting uten å tenke på om det kan skade andre.
Ytring: noe du sier eller skriver. Ytre – si, uttale, skrive