Bibliotekene til kamp mot falske nyheter

Støtte til aktiv formidling av mangfoldet i samlingene er en del av strategien, ifølge kulturministere Trine Skei Grande som lanserte en ny bibliotekmelding.
Foto: Daniel Rugaas/Flickr
I regjeringens strategi for årene 2020–2023 legges det vekt på bibliotekenes viktige rolle som arena for kunnskap, dannelse og kritisk tekning.
0Shares

– Å styrke tilgang til og formidling av kunnskapskildene blir en motkraft til spredning av falske nyheter, sier kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (V).

Regjeringen ønsker at biblioteket skal være et naturlig sted å henvende seg for den som ønsker å skille mellom ekte og falske nyheter, mellom gode og dårlige kunnskapskilder. Bibliotekene er viktige for demokrati og dannelse, heter det i en pressemelding fra Kulturdepartementet.

Støtte til aktiv formidling av mangfoldet i samlingene, der man også skal ut av bibliotekrommet og nå ut til nye grupper, er ett av grepene i strategien som skal gjøre det lettere og bedre for folk å bruke bibliotekene.

Samtidig skal det bli enklere for folk å søke etter både digitalt og analogt materiale i samlingene. Nasjonalbiblioteket skal levere fellestjenester som avlaster lokalbibliotekene slik at de får mer tid til publikumsrettet arbeid.