Taiwanere i Norge saksøker staten – vil ikke bli stemplet som kinesere

Søker du visum i Norge nå og er listet som borger av Taiwan, så blir du ført opp som borger av Kina av norske myndigheter.
Tre taiwanere bosatt i Norge mener seg uriktig registrert som kinesere. Nå har de reist søksmål mot den norske stat.

Ifølge stevningen har Norge brutt artikkel 8 i Den europeiske menneskerettskonvensjonen. Advokat Arild Humlen bistår de tre taiwanerne.

– Retten til privatliv omfatter også din statsborgerlige tilknytning. Dette er en del av din identitet. De tre taiwanerne saksøker Norge fordi de mener seg uriktig registrert som borgere av Kina, sier Humlen til Nettavisen.

Søksmålet fra de tre taiwanerne griper rett inn i en betent storpolitisk strid. Taiwan, som har vært atskilt fra Kina siden 1949, har i praksis selvstyre, men slik Beijing ser saken, er øya en del av Kina.

– Søker du visum i Norge nå og er listet som borger av Taiwan, så blir du ført opp som borger av Kina av norske myndigheter. Denne særegne praksisen ble gjort gjeldende fra 2010, sier Humlen.

Selv om Taiwan i praksis er et uavhengig land med selvstyre, har landet aldri formelt erklært uavhengighet fra Kina. I Beijing blir Taiwan betraktet som en utbryterrepublikk, og Kinas president Xi Jinping ba tidligere i år innbyggerne i Taiwan akseptere at det må og kommer til å bli en gjenforening med Kina.

Overfor Aftenposten i fjor bekreftet Utlendingsnemnda at taiwanere i Norge står oppført med Kina som opprinnelsesland:

– Dette er i samsvar med norsk utenrikspolitikk, uttalte seksjonssjef Mats Risbakken i UNE