Politiets utlendingsenhet må kutte 75 stillinger

Årsaken til nedbemanningen er at det kommer færre asylsøkere til Norge.
Foto: Scanstockphoto
Politiets utlendingsenhet (PU) kutter rundt 75 stillinger innen utgangen av året. Årsaken er redusert budsjett og oppgavemengde.
0Shares

Målet er å være 555 ansatte innen første kvartal 2020. I dag er det om lag 630 ansatte i utlendingsenheten.

– Å nedbemanne til 555 ansatte er helt nødvendig for å tilpasse driften til endret oppgavemengde og ressursene vi får bevilget i 2020 og fremover, sier sjef Arne Jørgen Olafsen i PU i en pressemelding.

27. juni vedtok PU et nytt organisasjonskart som trer i kraft 1. januar 2020. Det medfører blant annet at fem avdelinger blir til fire.

En ny bemanningsplan med 555 stillinger ble vedtatt 4. september. Dermed må PU nedbemanne også det neste halvåret.

Våren 2019 sluttet 77 ansatte etter å ha takket ja til sluttpakke, etterlønn, eller en annen stilling i Politi- og lensmannsetaten.

Siden 1. januar 2017 har antallet faste ansatte blitt redusert med om lag 150 personer.