Halvparten av deltakerne på kurs for religiøse ledere har vært muslimske ledere

Stor interesse for kurs for religiøse ledere.
Foto: Teologisk fakultet, UiO.
I høst startet vi også opp masterprogrammet Lederskap, etikk og samtalepraksis (LES), skriver Aud Valborg Tønnessen, dekan ved Universitetet i Oslo.
0Shares

Sylo Taraku peker i Vårt Land den 7. oktober med rette på viktigheten av at også imamer integreres i studieløp som plasserer islam i en europeisk og skandinavisk kontekst. I boken Frihetskampen i islam utfordrer han Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo til å ta utfordringen.

Aud Valborg Tønnessen, dekan ved Universitetet i Oslo skriver at det allerede finnes et tilpasset kurs for imamer.

– Fra 2007 har vi tilbudt kurset «Å være religiøs leder i det norske samfunnet», der halvparten av deltakerne har vært muslimske ledere (imamer og andre). I høst startet vi også opp masterprogrammet Lederskap, etikk og samtalepraksis (LES), skriver Tønnessen i et innlegg i Vårt Land.

Dette er riktignok ikke en imamutdanning, men et fleksibelt tilbud til studenter som ønsker å kvalifisere seg til religiøst og livssynsmessig lederskap. Programmet gir etisk kompetanse i håndtere utfordringer som reises i et samfunn der brytninger mellom religiøse og sekulære verdier og identiteter og mellom ulike religiøse fortolkninger griper inn i praksiser som for eksempel utfordrer offentlige institusjoner som sykehus, skole og fengsel.