En kvart million kroner samlet inn etter Stålsett-saken

– Plikten til å hjelpe et medmenneske i nød var viktigere for meg enn lydigheten mot en uklar rettsordning, sier tidligere biskop Gunnar Stålsett.

Beløpet kommer fra nærmere 1.500 givere, skriver Aftenposten.

Initiativtakeren til innsamlingen , Silje Haavet Golden, opplyste opprinnelig at alt over 10.000 kroner går som julegave til Lula Tekle, den eritreiske kvinnen som arbeidet for Stålsett.

Den tidligere Oslo-biskopen ble torsdag i forrige uke dømt til fengsel i 45 dager med en prøvetid på to år for å ha ansatt en ureturnerbar asylsøker, men siden dommen ble betinget, slipper han å sone.

Saken i Oslo tingrett gikk som en tilståelsessak. Stålsett er dømt for brudd på punktet i utlendingsloven som omfatter bruk av en utlendings arbeidskraft når utlendingen ikke har nødvendig tillatelse etter loven.

– Så lenge denne bestemmelsen står i loven, vil den produsere nye tilfeller av tapere, av mennesker som må leve i limbo – uten hus, uten arbeid, uten utdanning, uten helse. Det har denne saken dreiet seg om, og jeg opplever at vi kommer styrket ut av denne prosessen, sa Stålsett etter å ha fått dommen torsdag.

På spørsmål fra NTB om han ville ha gjort det samme igjen, svarte den tidligere biskopen slik:

– Absolutt!