Fremskrittspartiet har hatt flest skandaler

Alle partiene på Stortinget, bortsett fra Rødt og Miljøpartiet De Grønne, har hatt én eller flere skandaler, ifølge boken.
– Sett ut fra partistørrelsen, kan vi fastslå at Fremskrittspartiet er noe overrepresentert, sier forfatter av boka ifølge boken «Politiske skandaler – sex, korrupsjon og maktkamp» skrevet av Kim Arne Hammerstad.

Kvinnelige politikere involvert i en skandale, får en langt heftigere mediestorm enn mannlige, ifølge en ny bok om norske politiske skandaler.

Hva har metoo-sakene til Trond Giske (Ap), Facebook-posten til Sylvi Listhaug (Frp), pianoet til Victor Norman (H), stabburet til Åslaug Haga (Sp) og Abid-Raja-utskjellingen til Trine Skei Grande (V) til felles?

De er alle på listen over de 41 største skandalesakene i norsk politikk siden andre verdenskrig, ifølge boken «Politiske skandaler – sex, korrupsjon og maktkamp», som kommer ut på forlaget Res Publica denne uken.

Alle partiene på Stortinget, bortsett fra Rødt og Miljøpartiet De Grønne, har hatt én eller flere skandaler, ifølge boken. Fremskrittspartiet har flest, med tolv saker, Høyre og Arbeiderpartiet følger hakk i hæl med elleve saker hver. Venstre og Senterpartiet har tre skandaler hver, mens SV og Kristelig Folkeparti har hatt én sak hver.

– Sett ut fra partistørrelsen, kan vi fastslå at Fremskrittspartiet er noe overrepresentert, sier Hammerstad.

– Det er overraskende i to av verdens mest likestilte land, mener Hammerstad.

– Jeg vet ikke om skjevheten skyldes tilfeldigheter, eller er det en systematikk i at mediene avkrever kvinnelige politikere en høyere moralsk standard enn menn? Om det spiller inn at Stortingets presselosje er dominert av menn, er også et spørsmål å stille, sier han.

Hammerstad har også funnet kjønnsforskjeller i valg av strategier for å håndtere skandalen. De kvinnelige politikerne valgte i større grad «aggressive» strategier som benektelser og forsøk på rettferdiggjøring og forklaring, mens mennene i større grad valgte å legge seg flat og beklage.

– En hypotese er at kvinnelige politikere enten bevisst eller underbevisst ikke ønsker å fremstå som «svake» og derfor overkompenserer med aggressive strategier. En uheldig konsekvens av det er at medietrykket trolig blir større, sier Hammerstad.

Fremskrittspartiet er det mest «tilgivende» partiet og har løftet opp igjen flere av sine skandaliserte politikere: Både Sylvi Listhaug, Bård Hoksrud og Terje Søviknes har kommet tilbake og fått både regjeringsposter og høye verv i partiet etter sine respektive skandaler.

På spørsmål om hva som har vært Norges største politiske skandale siden krigen, er ikke Hammerstad i tvil:

– Det er Sylvi Listhaugs Facebook-sak, fordi den var nær ved å felle regjeringen, og fordi det er saken som har generert desidert mest mediedekning, også utenfor Norge.

Han understreker at dette ikke baserer seg på en vurdering av alvorligheten av selve saken, men av oppmerksomheten og konsekvensene den fikk.