Norsk folkehjelp: 99 banker tjener på okkupasjon av Palestina

Å investere i selskaper som opererer på okkupert palestinsk område, er et brudd på folkeretten, i følge Norsk Folkehjelp.
Foto: Jessica Allande
99 banker tilbyr sparing i fond som investerer i selskaper som opererer på okkupert palestinsk område, ifølge en ny undersøkelse. Bare to banker får godkjent.

Fredag lanserer Norsk Folkehjelp og Fagforbundet en kampanje for å gjøre norske forbrukere oppmerksomme på om banken de benytter, tjener penger på israelsk okkupasjon av palestinske områder.

Å investere i selskaper som opererer på okkupert palestinsk område, er et brudd på folkeretten, skriver de i en pressemelding.

– Alle norske regjeringer har vært tydelige på at de israelske bosetningene på okkupert område er folkerettsstridige og utgjør et hinder for fred. Næringsvirksomhet i disse områdene støtter opp under den ulovlige situasjonen, sier generalsekretær Henriette Killi Westhrin i Norsk Folkehjelp.

11 selskaper som i lang tid har tjent på og medvirket til den israelske okkupasjonen, er identifisert. Selskapene som det investeres i, driver blant annet med utvinning av naturressurser og finansiering av og leveranser til de israelske bosetningene på Vestbredden.

Norsk Folkehjelp og Fagforbundet opplyser at de ønsker å redusere norsk støtte til israelsk okkupasjon av de palestinske områdene.