– Grønland har et gigantisk identitetsproblem

Kjent arkitekt mener den mest naturlig løsningen er å flytte Teknisk Museum fra Frysja til Grønland.
Foto: Trond Strandsberg
Arkitekten bak Aker brygge og Tjuvholmen, Niels Torp vil flytte Teknisk Museum til Grønland.

– Grønland har et gigantisk identitetsproblem. Denne bydelen trenger derfor et besøksmål, en identitetsskaper, som får folk til å strømme til området. I dag mangler Grønland et slikt nav som gjør at alle som bor i byen ønsker å dra dit, sier han til Aftenposten.

Torp mener den mest naturlig løsningen er å flytte Teknisk Museum fra Frysja til Grønland.

– Teknisk Museum gjør ingen jobb der det ligger i dag. Det vil det kunne gjøre på Grønland. Et vitenskapssenter vil vekke ungdommens begeistring. Jeg vet ikke hvor mange byer jeg har vært i rundt i verden hvor de har slike sentre, og det er like interessant hver gang. De trekker et mangfold av mennesker i alle aldre, sier Torp.

Frode Meinich, direktør ved Teknisk Museum synes forslaget om å flytte Teknisk museum er spennende.

– Teknisk museum har siden 2007 jobbet med ideen om å flytte til en mer sentrumsnær posisjon for å kunne utføre sitt samfunnsoppdrag enda bedre. I en verden preget av tekniske omveltninger i raskere og raskere tempo vet vi at vi kunne spilt en større og viktigere rolle som formidler, arena og deltager i samfunnsdebatten ikke minst, ved en mer sentral plassering, sier han.