Informasjon og video om koronavirus på ulike språk


Foto: Pixaby
Mange har behov for informasjon om koronaviruset på ulike språk. Her har vi samlet noen ressurser. Tips pasienter, pårørende, brukere og andre som du møter som kan ha behov for det, spre via nettsider og sosiale medier til din organisasjon og skriv ut og heng opp plakater der du har anledning.
56Shares

Helsenorge.no (engelsk):
– Informasjon og råd om en rekke temaer som karantene og isolasjon, smitte, inkubasjonstid og testing, risikogrupper, tiltak for å hindre spredning m.m.

Folkehelseinstituttet (FHI):
– Temaside om koronavirus (engelsk): informasjon og råd om en rekke temaer, samt nyheter og oppdaterte tall
– Brosjyre og video med generell informasjon om koronavirus på flere språk (brosjyren er tilgjengelig på 27 språk, videoen på 9 språk, inkl. tegnspråk)
– Brosjyre og video med informasjon om hjemmekarantene og isolasjon på ulike språk (brosjyren er tilgjengelig på 27 språk, videoen på 8 språk, inkl. tegnspråk)

Oslo kommune:
– Informasjon om koronaviruset og innførte tiltak i Oslo (engelsk)
– Informasjon om koronaviruset på flere språk (11 språk, inkl. tegnspråk)

Helsedirektoratet:
– Informasjon til helsepersonell og andre profesjonelle aktører (engelsk)
– Plakater på ulike språk, f.eks. vaner som forebygger smitte og kampanjeplakat med oppfordring om å hindre smittespredning

Regjeringen (engelsk):
– Informasjon fra regjeringen og departementene om nasjonale tiltak

Verdens helseorganisasjon (WHO) (6 språk):
– Informasjon og råd om koronaviruset
– Plakater på ulike språk om diverse temaer som hvordan unngå å bli syk, hvordan takle stress under koronavirusutbruddet m.m.

  • NAV har nettsider på engelsk for brukere som er permitterte og skal søke dagpenger.
  • Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) har samlet informasjon om korona på flere språk. Her finner du også ulike nettbaserte læringssressurser for minoritetsspråklige elever.
  • NRK Ny i Norge gir nyheter på arabisk, dari, kurdisk, somalisk og tigrinja. Med Ny i Norge vil NRK gi nyankomne innvandrere i Norge en mulighet til å bli bedre kjent med landet de har kommet til. Tilbudet omfatter lokale nyheter og reportasjer fra hele landet og kommer hovedsakelig fra NRKs distriktskontorer.