Unicef ber om tiltak for å hjelpe sårbare barn: – Situasjonen er uholdbar

De inngripende smitteverntiltakene medfører økt risiko for sårbare barn.
Foto: Enrique Saldivar/Flickr
Unicef frykter at barn som opplever omsorgssvikt og overgrep lider under koronatiltakene. Nå ber de barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad om tiltak.
24Shares

– Unicef har erfaring med at man i krisetider ser en økning i overgrep og omsorgssvikt mot barn, og at flere barn enn før har behov for særlig oppfølging, skriver organisasjonen i et åpent brev til barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad.

Organisasjonen peker på at de inngripende smitteverntiltakene medfører økt risiko for sårbare barn. Unicef er særlig bekymret for at hjelpetilbudet for disse barna vil variere mellom kommuner, og at noen kommuner kan oppleve kapasitetsutfordringer som følge av koronakrisen.

– Situasjonen er uholdbar, heter det i brevet.

Blant tiltakene de foreslår, er at regjeringen setter ned en tverrdepartemental koordineringsgruppe for en enhetlig oppfølging, utformer tydelige retningslinjen for hvordan barn skal sikres og hvilke rettigheter de har, og tydeliggjør kommunenes plikt til å sikre barns rettigheter.