Fortsatt få nye flyktninger i Norge

Av hele den norske befolkningen utgjør personer med flyktningbakgrunn nå 4,4 prosent, samme andel som i 2019.
Foto: Scanstockphoto
Ved inngangen til 2020 var det bosatt 4.500 flere flyktninger i Norge enn året før. Den svake veksten fra i fjor fortsetter dermed.
16Shares

Det var bosatt til sammen 238.300 personer med flyktningbakgrunn i Norge ved inngangen til året, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Det utgjorde 30,1 prosent av alle bosatte innvandrere og er ned 0,5 prosentpoeng fra 2019.

Av hele den norske befolkningen utgjør personer med flyktningbakgrunn nå 4,4 prosent, samme andel som i 2019.

Flerparten, 173.500 personer, hadde status som primærflyktning, som blant annet gjelder personer med opphold eller asyl på humanitært grunnlag. Det utgjør 73 prosent av alle personer med flyktningbakgrunn.

40.700 personer, eller 17 prosent, er kvoteflyktninger.

Den svake veksten i nye flyktninger i Norge kan ses i sammenheng med en nedgang i asylsøknader og dermed en svak vekst i antall asyltilfeller, ifølge SSB.

Av alle personer med flyktningbakgrunn har det vært størst tilvekst av syrere de siste årene. Per 1. januar 2020 var det bosatt 30.600 fra Syria med flyktningbakgrunn i Norge. Dette utgjør den største gruppen av flyktninger, etterfulgt av personer fra Somalia.