Røde Kors ber politikerne finne en løsning for å hente barn fra Moria-leiren

– Vi mener de kriteriene allerede er på plass. Det bør være mulig å bli enige om at foreldreløse barn i en overfylt leir uten et forsvarlig helse- og omsorgstilbud og skikkelig vann og sanitærforhold har et reelt beskyttelsesbehov, sier generalsekretær Bernt G. Apeland i Norges Røde Kors.

– Vi er en del av Schengen-samarbeidet. Da må vi være med å ta vår del av ansvaret ved å være en del av det felles europeiske grensesamarbeidet, fortsetter han.

Han påpeker at mange kommuner har sagt seg villig til å ta imot barn fra leirene på de greske øyene. Den største er Moria-leiren.

15 europeiske land, deriblant Tyskland, har alt sagt ja til å ta imot enslige mindreårige flyktninger og asylsøkere fra de mest sårbare barna fra leirer på de greske øyene. Den mest omtalte av leirene er Moria på Lesvos, der både de sanitære og humanitære forholdene er svært dårlige.