Rådet for innvandrerorganisasjoner skifter navn

Nyopprettede Rådet for flerkulturelle minoriteter skal ta for seg saker om det flerkulturelle Oslo.
Foto: www.idg.no
Nå endrer de navnet fra Rådet for innvandrerorganisasjoner til Rådet for flerkulturelle minoriteter i Oslo.

Ifølge Oslo kommunes nettsider skal rådet være et medvirkningsforum og representere Oslos innbyggere med flerkulturell minoritetsbakgrunn.

Rådet skal uttale seg om saker som byråd og bystyre legger fram, kan ta opp saker på eget initiativ, drive informasjonsvirksomhet, og kan bidra til at minoritetene er representert i kommunale fora for brukermedvirkning.

Organisasjoner med tilknytning til det flerkulturelle Oslo kan foreslå medlemmer – forutsatt at den foreslåtte kandidaten samtykker.

Frist for å foreslå kandidater er 24. august.