Vertsfamilier som utnytter au pairer, kan miste retten til å bruke ordningen

Myndighetene strammer inn.
Fra onsdag trer nye regler i kraft for au pair-ordningen. Familier som utnytter sin au pair, kan miste retten til å ha au pair igjen for alltid.
35Shares

Lovendringen, som gjelder fra 1. juli, gjelder både når vertsfamilien har brutt vilkårene for au pair-tillatelse og når en person i vertsfamilien har begått straffbare forhold mot au pairen, skriver Justis- og beredskapsdepartementet.

Fram til nå har man kun fått midlertidig utestengelse for slike forhold. I tillegg strammer departementet inn på hvor alvorlig forholdet må være og hvor tidlig utestengelsen kan ilegges.

1. juli trer det også i kraft en endring som innebærer at søkere og referansepersoner i familieinnvandringssaker kan pålegges å avlegge DNA-test. Fram til nå har dette kun vært pålagt i saker der man må fastslå familierelasjonen.