Regjeringen langt unna målet om å ansette flere med hull i CV-en

En gjennomgang viser at totalt kom bare 2,2 prosent av de nytilsatte i staten i fjor fra denne målgruppen. (Illustrasjonsfoto)
Foto: Pixabay
Regjeringen har som målsetting å ansette minst 5 prosent med hull i CV-en eller en funksjonsnedsettelse, men er langt unna sitt eget mål.

Justisdepartementet kommer på jumboplass når det gjelder å innfri målsettingene om at minst 5 prosent av alle nyansatte i staten skal ha funksjonsnedsettelse eller hull i CV-en, skriver Aftenposten.

I Justisdepartementet kom bare sju av 340 nyansatte i justissektoren i 2019 fra målgruppen. Det tilsvarer 0,3 prosent. Best var statsminister Erna Solbergs eget kontor, der én av ti nyansatte – 10 prosent – hadde hull i CV-en eller en funksjonsnedsettelse.

En gjennomgang viser at totalt kom bare 2,2 prosent av de nytilsatte i staten i fjor fra denne målgruppen.

Regjeringen endret i fjor reglene for ansettelser i staten slik at minst én kvalifisert søker med hull i CV-en skal innkalles til intervju. Tidligere gjaldt denne regelen kun for personer med funksjonsnedsettelse.