Trossamfunn mener de mister tilskudd på grunn av dobbelt medlemskap

I 2019 sto over 32.000 nordmenn oppført som medlem i to tros- eller livssynssamfunn.
Foto: stl.no
Tros- og livssynssamfunn mener de mister statlig tilskudd på grunn av dobbeltmedlemskap, og at problemet ikke løses i forslaget til ny trossamfunnslov.
9Shares

Generalsekretær Ingrid Rosendorf Joys i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) sier til Vårt Land at slik forslaget til ny forskrift ser ut nå, videreføres dagens struktur.

– Det mener vi er uheldig. Hovedutfordringen med dagens ordning er at trossamfunn ikke får utløst støtte for medlemmer som de har krav på, sier hun.

I 2019 sto over 32.000 nordmenn oppført som medlem i to tros- eller livssynssamfunn, ifølge tall fra Brønnøysundregistrene. Dersom et personnummer dukker opp på medlemslistene til to ulike trossamfunn, får ingen av dem støtte for personen.

Flere høringsinstanser etterlyser en bedre løsning for å avdekke dobbeltoppføringer i den nye trossamfunnsloven, som nå er ute på høring. Blant dem er nevnte STL, som mener ta personene som er dobbeltregistrert må få beskjed om dette, for å kunne velge medlemskap.

Med dagens ordning må det enkelte medlem selv ta kontakt med Brønnøysundregistrene for å undersøke hvor man er registrert. Joys tror at mange dobbeltregistrerte lever i god tro om at de bare er medlem i ett trossamfunn, og at det dermed ikke ernaturlig å hente inn informasjon.