Stadig flere utenlandske statsborgere på Svalbard

Andelen utenlandske statsborgere øker stadig.
Nesten halvparten av dem som bor på Svalbard, er fra utlandet. Ikke siden 90-tallet har det bodd så mange utlendinger på øya. Og antall nordlendinger minker.
38Shares

Totalt er 47 prosent av Svalbards innbyggere – inkludert Barentsburg – utenlandske statsborgere. I Longyearbyen og Ny-Ålesund er nesten 37 prosent utenlandske statsborgere, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Per 1. juli 2020 var det registrert 2.884 bosatte på Svalbard, 2.417 i Longyearbyen og Ny-Ålesund, 455 i Barentsburg og 12 i Hornsund.

For ti år siden hadde 41 prosent av de bosatte i Longyearbyen og Ny-Ålesund bakgrunn fra Nord-Norge. Nå er andelen nede i 21 prosent. Andelen fra Sør-Norge har holdt seg på mellom 46 og 48 prosent hele perioden.

Andelen utenlandske statsborgere øker stadig, og i følge SSB må vi tilbake til slutten av 90-tallet, da Barentsburg hadde to-tre ganger så mange innbyggere som nå, for å finne en høyere andel utenlandske statsborgere på Svalbard.