Økt kapasitet til behandling av statsborgerskapssaker

– Økningen i saksmengde kombinert med smittevernstiltak har ført til lengre saksbehandlingstid. Regjeringens forslag vil styrke kapasiteten til å håndtere flere saker, i følge departementet.
Foto: Scanstockphoto
37 000 søknader om norsk statsborgerskap fører til lang saksbehandlingstid. Regjeringen foreslår å styrke kapasiteten til å behandle søknader om statsborgerskap med 61,5 millioner kroner i 2021.
23Shares
Redaksjonen
Latest posts by Redaksjonen (see all)

– Regjeringen vil styrke førstelinjen i politiet og gjøre det mulig å behandle flere søknader om statsborgerskap. I 2021 er det derfor foreslått å øke bevilgningen til UDI med 25 millioner kroner og politiet med 36,5 millioner kroner.

– Økningen i saksmengde kombinert med smittevernstiltak har ført til lengre saksbehandlingstid. Regjeringens forslag vil styrke kapasiteten til å håndtere flere saker, i følge departementet.

Fra 1.1.2020 ble prinsippet om ett statsborgerskap avviklet. Antallet som søker om norsk statsborgerskap har siden økt mer enn forventet. Totalt er det forventet en økning på 60 000 søknader i perioden 2020-2022.

– Økningen i antall søknader om statsborgerskap fører og til økte gebyrinntekter, i følge departementet.