Flere familiemedlemmer kan komme til Norge

En tidlig julegave for alle dem som har savnet sine kjære, mener statsminister Erna Solberg om lettelsen av reiserestriksjonene som gjelder fra 21.10.
Regjeringen har besluttet å åpne for at flere familiemedlemmer fra tredjeland kan besøke slektninger i Norge

Lettelsene i restriksjonene gjelder blant annet besteforeldre. Reglene om innreisekarantene endres ikke.

– Jeg håper dette blir tidlig julegave for alle dem som har savnet sine kjære. Mange barn har tatt kontakt og bedt om at besteforeldrene deres kan komme til Norge. Derfor er det bra at Monica nå endrer forskriften for å lette på innreiserestriksjonene, sier statsminister Erna Solberg til regjeringen.no.

– Gledelig med unntak

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) er glad for å annonsere unntakene fra innreiserestriksjonene for flere familiemedlemmer.

– Blant annet vet jeg at mange barn har gledet seg til å kunne få besøk fra sine besteforeldre. Statsministeren har vært helt tydelig overfor meg at dette må vi fikse, og nå gjør vi det, sier justisministeren til regjeringen.no.

Justis- og beredskapsdepartementet arbeider nå med å gjøre de nødvendige forskriftsendringene. Forskriften trer i kraft 21. oktober.

Hvem unntas fra restriksjonene?

  • barn og stebarn over 21 år til person bosatt i Norge
  • foreldre og steforeldre til barn over 21 år bosatt i Norge
  • besteforeldre og stebesteforeldre til person bosatt i Norge
  • barnebarn og stebarnebarn til person bosatt i Norge
  • etablerte kjæresters barn (dvs. barn til kjærester slik dette er definert i forskriften om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn il folkehelsen § 3 bokstav q, som innebærer et kjæresteforhold med minimum ni måneders varighet der partene har møtt hverandre fysisk)
  • ektefelle, registrert partner, samboer og barn til norsk borger som er bosatt i utlandet, og som reiser på besøk til Norge sammen med den norske borgeren
  • EØS-borgere og deres familiemedlemmer bosatt i tredjeland