Regjeringen foreslår navn på Kongeriket Norge på minoritetsspråk

I en pressemelding opplyser Kommunal- og moderniseringsdepartementet også at Norja blir det offisielle kvenske navnet på Norge, mens det sendes ut to ulike forslag til kvensk ord for Kongeriket: Kuningsvaltakunta og Kuningasriikki.
Foto: Felipe Tofani
I forbindelse med samisk språkuke foreslår regjeringen samiske og kvenske navn på Kongeriket Norge. Forslagene skal nå på høring.
78Shares

Regjeringen foreslår å vedta Norga / Norgga Gonagasriika (nordsamisk), Nöörje / Nöörjen Gånkarïjhke (sørsamisk) og Vuodna / Vuona Gånågisrijkka (lulesamisk) som offisielle navn på Norge og Kongeriket Norge.

I en pressemelding opplyser Kommunal- og moderniseringsdepartementet også at Norja blir det offisielle kvenske navnet på Norge, mens det sendes ut to ulike forslag til kvensk ord for Kongeriket: Kuningsvaltakunta og Kuningasriikki.

– Dette er viktig for å synliggjøre språkene. Sametinget ønsker blant annet å sette opp riksgrenseskilt med samisk språkform i enkelte områder. Dette blir mulig når vi får nye, offisielle nasjonsnavn, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H).

I pressemeldingen heter det at en innføring av offisielle samiske og offisielt kvensk navn på Kongeriket Norge vil bekrefte og synliggjøre Norge som en mangfoldig og flerspråklig stat.