Kommunene bes ta imot 5.025 flyktninger i 2021

Det blir trolig bare behov for å bosette 3.600 flyktninger i år. (Illustrasjonsbildet)
Foto: Martin Leveneur
IMDi ber kommunene ta imot 5.025 flyktninger i 2021. I år er behovet for bosteder blitt vesentlig lavere enn IMDi først trodde.

I alt 211 kommuner har nå fått en oppfordring fra IMDi om å gi bosted til flyktninger neste år. Direktoratet understreker samtidig at koronasituasjonen fører til stor usikkerhet om hvor stort behovet reelt sett vil bli.

IMDi viser til at kommunene opprinnelig ble bedt om å bosette 5.120 flyktninger i 2020. Så kom koronapandemien, og nå viser oppdaterte prognoser at det trolig bare blir behov for å bosette 3.600 flyktninger i år.