Flyktningprioritering ikke brudd på flyktningkonvensjonen

Flyktningkonvensjonen sier ingenting om hvilke kriterier som skal brukes for å velge kvoteflyktninger.
Foto: Russell Watkins/Department for International Development
Det er ikke et direkte brudd på flyktningkonvensjonen å prioritere forfulgte kristne flyktninger, mener professor i migrasjonsrett.
14Shares

Maja Janmyr, som er professor i internasjonal migrasjonsrett ved Norsk senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo, mener imidlertid det er i strid med flyktningkonvensjonens intensjon å prioritere enkelte religiøse grupper, skriver Vårt Land.

Flyktningkonvensjonen sier ingenting om hvilke kriterier som skal brukes for å velge kvoteflyktninger.

– Det å gjøre disse prioriteringene vil derfor ikke være et direkte brudd på konvensjonen, men jeg mener det er tydelig i strid med konvensjonens overordnede intensjon om å beskytte de med størst beskyttelsesbehov – uansett religiøs bakgrunn, sier Janmyr til avisen.

Regjeringen og Frp ble denne uken enige om at forfulgte kristne, yazidier og ahmadiyya skal prioriteres blant de 3.000 kvoteflyktningene som skal velges ut i 2021.

Tidligere har regjeringen bestemt at Norge skal prioritere barnefamilier, mennesker som er forfulgt for sin legning og flyktninger fra enkelte land i den norske kvoten på 3.000 personer. Beslutningen om å prioritere forfulgte kristne, yazidier og ahmadiyya kommer i tillegg.