Få guttebarn blir omskåret i det offentlige helsevesenet

Flesteparten av omskjæringer skjer i privat regi, viser ny rapport fra NOVA.
Foto: Illustrasjonsbilde
Flesteparten av inngrepene skjer i et uoversiktlig landskap av private aktører, ifølge en fersk rapport fra NOVA.

I 2015 kom loven om rituell omskjæring av gutter, som skal sikre at slik omskjæring utføres på en forsvarlig måte, samt at tilbudet er tilgjengelig. To år senere fikk NOVA tildelt tre millioner for å undersøke om loven fungerer etter intensjonen.

Nå viser en NOVA-rapport at kun et fåtall rituelle omskjæringer skjer i det offentlige helsevesenet.

Få inngrep

Tidligere har helsemyndighetene anslått, basert på antall fødte muslimske og jødiske gutter, at det kan være behov for omskjæring av opp mot 2.000 nyfødte gutter per år i Norge. Fra 1. januar 2015 til 31. august 2019 er det imidlertid kun registrert 496 rituelle omskjæringer gjennom det offentlige helsevesenet, noe som gir et snitt på omtrent hundre i året, ifølge tall fra Norsk pasientregister som NOVA har hentet inn.

Et av tilbakemeldingene forskerne har fått er at loven fungerer for jøder, som får inngrepet utført av en rituell ekspert.

– Men loven fungerer ikke like bra for muslimer og enkelte kristne grupper, påpeker Ada Engebrigtsen, prosjektleder ved velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet.

Les mer i vl.no