Glemmen videregående skole får Benjaminprisen 2020

Årets vinner av Benjaminprisen er Glemmen videregående skole.
Foto: HL-Senteret
Glemmen videregående skole i Fredrikstad tildeles Benjaminprisen for 2020. Skolen er en kombinert videregående skole yrkesfaglig skole med 1350 elever og får årets pris i konkurranse med 20 andre skoler.

Juryen for Benjaminprisen trekker fram hvordan skolen arbeider systematisk mot rasisme og diskriminering ved å involvere elevene. I tillegg jobber skolen aktivt med et nettverk av eksterne aktører i nærmiljøet, både innenfor frivillig, kommunal og kultursektoren.

– Dette er en gledens dag for Glemmen videregående skole. Det å motta Benjaminprisen gir oss en helt ny tyngde i arbeidet mot rasisme og alle andre former for ekskludering fra fellesskapet. Prisen styrker våre muligheter til å jobbe målrettet videre med et sterkt inkluderingsarbeid, både innenfor og utenfor skolens ordinære rammer. Vi som skole vil svikte vårt samfunnsoppdrag og våre forpliktelser i henhold til FNs Barnekonvensjon og overordnet del av læreplan hvis vi ikke arbeider målrettet med dette. Inkludering, vennskap og tilhørighet er det viktigste i barn og ungdoms liv.Uten dette faller det andre sammen. Benjaminprisen vil åpne nye dører i vårt arbeid, sier rektor ved Glemmen videregående, Pål André Ramberg til hl-senteret.no.

Elever som aktive pådrivere

Glemmen involverer elevene systematisk, gjennom såkalt ”empowerment” for å la eleven selv bruke egne ressurser best og mest mulig. Elevenes engasjement kommer tydelig frem i deres årlige temadag, hvor elevene selv står for valg av tema. Gjennom denne dagen jobber elevene uten lærerne tilstede.

Høsten 2019 var temaene «hverdagsrasisme» og «hvordan takle personlige utfordringer» og i 2020 valgte elevene tema «Trenger jeg å bry meg» med to undertemaer: «Rasisme» og «Kjønnsidentitet/seksualitet». Ved å skape eierskap og engasjement, klarskolen elevene bli pådrivere i det antirasistiske arbeidet.

– Å se hvordan Glemmen videregående skole arbeider for å skape en arena for elevenes engasjement mot rasisme og diskriminering både i og utenfor skoletiden er inspirerende – et viktig arbeid i tråd med Benjaminprisens ånd, sier Guri Hjeltnes, juryleder for Benjaminprisen og direktør ved HL-senteret.

Forankring hos de ansatte

Et annet moment juryen trekker fram er at arbeidet mot rasisme, enten det uttrykkes som myndiggjøring eller som integrasjonstiltak, også har en systematisk forankring hos de ansatte. De arbeider etter opplæringsloven og andre styringsdokumenter i et forebyggende perspektiv, og skolens aktive samarbeid med eksterne aktører virker i samme retning.

– Benjaminprisen 2020 er en stor og viktig anerkjennelse av det arbeidet som i lang tid er lagt ned på Glemmen videregående skole mot rasisme og diskriminering og for inkludering. Jeg gratulerer lærerne, andre ansatte, skoleledelsen og ikke minst elevene med prisen, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.