Hvor mye ytringsfrihet har akademikere?

Ytringsfriheten for akademikere er et av temaene som tas opp i en ny rapport fra ISF (Illustrasjonsbilde).
Foto: flickr.com
Flere profilerte saker de siste årene har skapt debatt om den akademiske ytringsfriheten.

En ny rapport fra Institutt for samfunnsforskning tar for seg de juridiske sidene ved den akademiske ytringsfriheten.

Grunnlaget er de siste års diskusjoner på temaer som no-platforming som virkemiddel for å stanse kontroversielle eller uønskede ytringer.

Hva er egentlig det juridiske grunnlaget for disse debattene? Hvor trekker lovverket og rettsvesenet grensene for den akademiske friheten? Advokat Vidar Strømme kommer i rapporten med en juridisk betenkning som tar sikte på å bidra til en klargjøring av de juridiske sidene ved den akademiske ytringsfriheten.

Les rapporten