NRK satser på flere språk

"Ny i Norge" er statskanalens nyeste satsing for å informere nyankomne.

Ifølge NRK er formålet med satsingen å gi nyankomne og flyktninger i Norge en mulighet til å bli bedre kjent med landet de har kommet til.

Nyhetene på flere språk legges foreløpig ut på arabisk, kurdisk og dari, somalisk og tigrinja.

En av videoene som ligger ut er en tekstet nyhet om utdelingen av mat og julegodt fra en Grønland-moské til Fattighuset

– Tilbudet, som i hovedsak, omfatter lokale nyheter og reportasjer fra hele landet, bidrar til en større forståelse av, og integrering i, det norske samfunnet. Innslagene kommer hovedsakelig fra NRKs distriktskontorer, og gir et nært og ofte uhøytidelig bilde av Norge.